Aktivní elektroosmóza

Aktivní elektroosmóza

Aktivní drátová elektroosmóza

Dostaňte vodu zpátky pod zem. Přerušením kapilárních zabráníte vzlínání vlhkosti do zdiva

Technologie aktivní drátové elektroosmózy využívá elektrického potenciálu ve zdivu a v zemi. Za normálních okolností má zdivo kladný potenciál a okolní zemina záporný potenciál. Po instalaci prvků systému aktivní elektroosmózy se tento potenciál obrátí. Systém předpokládá instalaci kladných elektrod (anod + pól) do vlhkého zdiva a záporných elektrod (katod - pól) do okolního terénu, nebo do podzákladí objektu. Rozvody anod a katod jsou napojeny na řídící jednotku, která do okruhu dodává stejnosměrný elektrický proud, čímž dochází k obrácení elektrického potenciálu. Mezi anodami ve vlhkém zdivu a katodami v okolní zemině vzniká mírné elektrické pole a vlhkost je postupně přesouvána zdivem směrem k uzemnění (ke katodám). Vzniklé elektrické pole nejprve odvlhčí zdivo a poté brání zpětnému vzlínání vlhkosti do zdiva. Elektroosmotická technologie slouží pro odstranění příčin zemní vzlínající vlhkosti. Za pomoci specifického umístění kladných a záporných elektrod můžeme dosáhnout vytvoření dodatečné svislé izolace, bez nutnosti zdivo odkopávat zvenčí. Svým způsobem elektroosmóza nahrazuje svislou izolaci, především u zdiva s větší šířkou.

V naší nabídce máme dvě varianty aktivní drátové elektroosmózy: mírnou drátovou elektroosmózu a pulzní elektroosmózu.

Vhodný typ elektroosmózy pro vaši nemovitost určí technický pracovník na základě informací získaných z vlhkostního průzkumu a v závislosti na vašich požadavcích na budoucí využití sanovaných prostorů.

Nezávazná poptávka

Mírná drátová elektroosmóza na vysoušení zdiva

Technologie funguje na principu ovlivnění pohybu mineralizované vody ve zdivu vlivem účinku stejnosměrného elektrického proudu, který je do okruhu dodáván řídící jednotkou. Jednotlivé komponenty systému jsou elektrody uložené ve zdivu a v zemi (kladné a záporné elektrody k obrácení polarity elektrického potenciálu ve zdivu), které jsou napájeny elektrickým proudem s malým napětím.

Jedná se o metodu přímé sanace vlhkého zdiva určenou pro všechny druhy materiálů s pórovitou strukturou, ve kterých dochází ke kapilárnímu vzlínání vody. Je vhodná k ekologickému vysoušení budov, zdivo v první fázi vysuší a dále ho nepřetržitým provozem udržuje v suchém stavu.

Zařízení zůstává pevnou součástí stavby a pracuje v bezúdržbovém a nepřetržitém provozu po několik desetiletí. Suchým zdivem je ušetřeno až 65 % energie vynaložené na topení. Zredukováním nadměrné vlhkosti v místnostech se postupně odstraní zatuchlý zápach, získá se zdravější a příjemnější prostředí bez plísní. Při výkonu 5 – 15 W jsou roční náklady na provoz systému srovnatelné s náklady přenosného rádia cca 500 Kč/rok. Zabráněním pronikání vlhkosti do zdiva se docílí dlouhodobé životnosti obvodového a základového zdiva.

Použitá technologie aktivní elektroosmózy splňuje Ö-NORM 3355-2 a ČSN P 73 0610 (hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva – základní ustanovení) týkající se vysoušecích postupů vlhkých zdí mimo jiné tzv. aktivní elektroosmózou.

Jednotlivé komponenty systému mírné drátové elektroosmózy jsou v současnosti vyráběny z nejmodernějších materiálů (ušlechtilé kovy, elektricky vodivé plasty, materiály na bázi uhlíku), které splňují podmínky chemické, elektrochemické a biologické odolnosti. Jsou mechanicky stálé s vysokou přilnavostí ke zdivu.

Pulsní elektroosmóza (AOP – Advanced Osmotic Pulse)

Řídící jednotka je oproti mírné drátové elektroosmóze vylepšena o dvě doprovodné funkce. První z nich je obohacení řídící jednotky o systém tzv. pasivní bezdrátové elektroosmózy – generátor nízkofrekvenčního elektromagnetického pole, které napomáhá vysoušet zdivo v okruhu dosahu působení pole (kružnice o poloměru přibližně 12 metrů od řídící jednotky). Druhou doprovodnou funkcí je systém pulzujícího stejnosměrného elektrického proudu. Pulsující stejnosměrné elektrické pole se skládá z impulsu kladného napětí následovaného pulsem záporného napětí. Jedná se o systém určený primárně pro suterénní a podzemní stěny objektů pod úrovní terénu ve styku se zeminou. Při vhodném umístění elektrod plní funkci vodorovné i svislé hydroizolace.

Výhody aktivní drátové elektroosmózy v bodech:

  • Vyřeší problém s vlhkostí kompletně v jednom kroku – nahradí vodorovnou i svislou izolaci (nefunguje jako izolace proti tlakové vodě a nezabrání průsaku vlhkosti, která přímo zatéká na zdivo z poškozených dešťových svodů nebo porušené kanalizace).
  • Vysoušení zdiva probíhá bez náročných stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhčovaného objektu nebo vzniku škod.
  • Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.
  • Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdi. Vysoušení a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.
  • Systém dodáváme s dlouhodobou zárukou na funkčnost, zajišťujeme technickou podporu a servis.
  • Provádíme pravidelný monitoring vlhkosti v domě, ověřování funkčnosti systému a jeho správného chodu, případnou výměnu jednotlivých součástí nainstalovaného systému.
  • Nízké náklady na provoz systému v rozmezí 250-500 Kč/ročně

Orientační cena aktivní elektroosmózy na vysoušení zdiva:

  • Mírná drátová elektroosmóza: 1 500 – 3 500 Kč běžný metr zdiva
  • Pulsní elektroosmóza: 2 000 – 4 500 Kč/běžný metr zdiva
  • Ceny jsou orientační. Přesnou cenu určí technik na základě zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva pomocí elektroosmózy a na základě náročnosti a rozsahu instalací na daném objektu.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka