Mechanické izolace – podřezání zdiva

Mechanické izolace – podřezání zdiva

Spolehlivá metoda izolace proti vzlínající vlhkosti s dlouhou životností. Vhodná pro zdivo s průběžnou spárou.

Technologie strojního podřezání zdiva patří mezi tradiční přímé sanační metody. Tato metoda poskytuje při odborném návrhu a provedení nejvyšší kvalitativní požadavky a je 100% účinná proti kapilární vzlínající vlhkosti. Podřezání zdiva vložením dodatečné vodorovné hydroizolace do proříznuté spáry dosahuje životnosti několika generací a při použití kvalitních současných materiálů až 100 let od svého provedení.

Podřezání zdiva se využívá všude tam, kde je hlavní příčinou vlhnutí zdiva vzlínající zemní vlhkost a kde jsou již původní vodorovné hydroizolace dožilé, případně zde nejsou přítomny vůbec.

Vzlínající vlhkosti se do cesty vloží nepropustná bariéra tvořená některým typem polyethylénu, nebo skelného laminátu o šířce 1,5 – 2 mm. Vložení bariéry proti vzlínající vlhkosti je spojeno s mechanickým zásahem do konstrukcí – proříznutí nové průběžné spáry a vložení dodatečné hydroizolace. Samotné provedení je spojeno s poměrně výrazným zásahem do samotné konstrukce objektu, a proto je vhodné tyto práce provádět při kompletních rekonstrukcích objektů v době před položením nových podlah.

Při provádění podřezávání zdiva používáme moderní odborné technologické postupy, které Vám zaručují nenarušení statiky zdiva. Před samotným zahájením izolačních prací na objektu vždy provádíme obhlídku naším kvalifikovaným technikem, který zhodnotí stav zdiva a možnosti provedení podřezání zdiva. Následně navrhneme vhodnou technologii podřezání, která je šitá dané stavbě na míru, případně doporučíme jinou technologii sanace vlhkého zdiva, pokud nebude metoda strojního podřezání vhodná.

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Tato technologie se nejvíce hodí pro cihelné zdivo s oboustranným přístupem k podřezávané konstrukci a s průběžnou ložnou spárou mezi cihlami. Ideální je provádět toto podřezání zdiva při větších rekonstrukcích po provedení odstranění původních podlah. Podřezání zdiva je cenově dostupné, a navíc dosahuje životnosti přibližně 100 let, jde tedy o ideální poměr cena/výkon.

Výhody:

 • Cenová dostupnost.
 • 100 % účinnost proti vzlínající zemní vlhkosti.
 • Dlouhodobá životnost izolační vrstvy – cca 100 let.
 • Poměrně rychlé provedení – u běžného rodinného domu do 4 dnů.

Technická omezení:

 • Řezat lze pouze zdivo s vodorovnou průběžnou ložnou spárou – to prakticky výlučně splňuje pouze zdivo cihelné. Před rozhodnutím o aplikaci této technologie doporučujeme prohlídku zdiva a zhodnocení naším technikem, případně zaslání podrobnější fotodokumentace zdiva bez omítek.
 • Zdivo pro provedení dodatečné vodorovné hydroizolace musí být soudržné a nepřezdívané.
 • Nelze řezat zdivo kamenné, není vhodné vedení řezu ve zdivu z nepálených cihel (tzv. kotovicové zdivo).

Pracovní postup:

 • V místě vkládání dodatečné izolace zdiva se otluče omítka. Podél zdiva musí být tvrdý a dostatečně rovný podklad v šíři cca 1,50 m pro pojezd podřezávacího stroje. Pokud nemáme dostatečný manipulační prostor, použijeme speciální ruční řetězovou pilu.
 • Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží některý z typů izolace z polyetylénu nebo skelného laminátu o tl.1,5-2 mm. Izolační pásy se vkládají do proříznuté drážky vždy s přesahem 5 cm přes sebe a jsou dále upraveny dle tloušťky zdiva a požadavků na napojení na další plošné izolace podlah, nebo svislé hydroizolace zdiva.
 • Pro upevnění izolace a plného zachování statiky objektu vtloukáme do zdiva rozpěrové plastové klíny o potřebné tloušťce, které mají únosnost až 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdiva oboustranně v roztečích cca 20 cm.
 • Následuje vyplnění izolační spáry s již vloženou a zaklínovanou hydroizolací. Ta se vyplňuje pevnostní cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami.

Orientační cena

Podřezání zdiva řetězovou pilou: 2 800 – 3 500 Kč/m2

Ceny jsou orientační. Přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka