Provedení sanace dvora u bytového domu.

Blog

Publikováno: 25.01.2024

V článku si můžete přečíst o námi realizované obnově dvora u bytového domu, kde jsme kromě nezbytných úprav k jeho odvodnění a zabránění pronikání vlhkosti do zdiva provedli i povrchové úpravy dle přání investora. Celek dvora působí nyní daleko utěšenějším dojme, jak se můžete přesvědčit na fotografiích z realizace pod krátkým článkem.

Provedení sanace dvora u bytového domu.

  • Lokalita: Praha
  • Objekt: bytový dům
  • Datum: Březen 2023
  • Technologie: Naše společnost navrhla a pak zrealizovala sanaci dvora u bytového domu na pražském Žižkově, který je situován v klasické řadové zástavbě. Provedli jsme odvodnění dvora, nové plošné hydroizolace a obnovili povrchové úpravy.

V průběhu jara minulého roku jsme realizovali úpravy dvorní části u činžovního domu v Praze. Původní betonové povrchové úpravy byly již ve velmi špatném stavu. Okapové svody byly netěsné a voda volně zasakovala do zdiva a způsobovala zatékání do sklepních prostor a značné vlhnutí suterénního zdiva. Vlhkost vzlínala až do bytových jednotek v přízemí objektu.

Prostor dvora jsme zcela zrekonstruovali, jak se můžete přesvědčit na fotografiích níže. Hlavním úkolem bylo odstranění původního betonového povrchu, dále opětovné odvodnění okapových svodů a celé plochy dvorní části a zamezení zatékání do obvodového zdiva činžovního domu. V předchozích etapách jsme již provedli izolační práce přímo na zdivu činžovního domu - elektroosmózu, injektáže a hydroizolační stěrky s nimi spojené.

Etapou provedení úprav a rekonstrukce dvorního traktu je sanace nadměrné vlhkosti suterénu a přízemí činžovního domu dokončena.

Pokud Vás trápí nadměrná vlhkost zdiva a nevíte si s ní rady, neváhejte nás kontaktovat buď na telefonním čísle: 603 575 633, nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách: www.sanotech.cz. Provedeme vlhkostní průzkum, navrhneme optimální řešení, které můžeme rozvrhnout do několika etap, které na sebe budou navazovat a po dohodě práce provedeme.

Provedení sanace dvora u bytového domu. -fotogalerie