Novinky ze světa odvlhčování budov

Blog
Dodatečná hydroizolace vlhkého zdiva chalupy chemickou injektážní clonou.

Publikováno: 13.03.2024

V článku si můžete přečíst kratší text o provedení dodatečné izolace vlhkého zdiva klasického rekreačního objektu - horské chalupy. Také si můžete prohlédnout fotografie z realizace sanačních prací.

Číst dále
Ukázka sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu.

Publikováno: 28.02.2024

V článku si můžete přečíst o jedné z našich typických realizací sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu, kde jsme prováděli odkop a svislou hydroizolaci, vodorovnou hydroizolaci za pomoci injektáží zdiva v úrovní podlah suterénu a dále odstranění lokálních problémů - poškozených okapových svodů, zatékání do zdiva, špatné spádování povrchových úprav, zanedbané a zanešené odvodnění přilehlých ploch a dvora.

Číst dále
Vytvoření dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace v suterénu bytového domu.

Publikováno: 21.02.2024

V článku a fotografiích v něm vložených se můžete podívat na jednu z naších větších realizací provedení odkopu obvodového zdiva bytového domu a vytvoření dodatečné svislé hydroizolace ve styku s přilehlou zeminou. Dále jsme zde ještě prováděli dodatečné vodorovné hydroizolace spodní stavby suterénu metodou chemických injektážních clon.

Číst dále
Aplikace plošné injektáže vlhkého zdiva pod úrovní terénu v případě nemožnosti provedení odkopu z exteriéru.

Publikováno: 02.02.2024

V článku si můžete prohlédnout fotografie z naší realizace plošné injektážní clony do obvodového zdiva domu, kde nebylo možné provést odkop zdiva z exteriéru a jeho zaizolování klasickým způsobem. Vytvořili jsme plošnou svislou izolaci zdiva a také vodorovnou izolaci proti vzlínající vlhkosti z podzákladí jedinou technologií - plošnou injektáží zdiva akrylátovými gely.

Číst dále
Provedení sanace dvora u bytového domu.

Publikováno: 25.01.2024

V článku si můžete přečíst o námi realizované obnově dvora u bytového domu, kde jsme kromě nezbytných úprav k jeho odvodnění a zabránění pronikání vlhkosti do zdiva provedli i povrchové úpravy dle přání investora. Celek dvora působí nyní daleko utěšenějším dojme, jak se můžete přesvědčit na fotografiích z realizace pod krátkým článkem.

Číst dále
Dodatečná izolace zdiva proti vlhkosti u rodinného domu tlakovou injektáží.

Publikováno: 17.01.2024

V kratším článku se dočtete o provedení dodatečné izolace smíšeného zdiva u staršího rodinného domu metodou tlakové injektáže akrylátovými gely. Ve fotografiích v článku si můžete prohlédnout fotografie z realizace zakázky.

Číst dále