Aplikace plošné injektáže vlhkého zdiva pod úrovní terénu v případě nemožnosti provedení odkopu z exteriéru.

Blog

Publikováno: 02.02.2024

V článku si můžete prohlédnout fotografie z naší realizace plošné injektážní clony do obvodového zdiva domu, kde nebylo možné provést odkop zdiva z exteriéru a jeho zaizolování klasickým způsobem. Vytvořili jsme plošnou svislou izolaci zdiva a také vodorovnou izolaci proti vzlínající vlhkosti z podzákladí jedinou technologií - plošnou injektáží zdiva akrylátovými gely.

Aplikace plošné injektáže vlhkého zdiva pod úrovní terénu v případě nemožnosti provedení odkopu z exteriéru.

  • Lokalita: Svrkyně (okr. Praha západ)
  • Objekt: rodinný dům
  • Datum: Duben 2023
  • Technologie: Provedli jsme plošnou izolaci obvodového zdiva rodinného domu plošnou tlakovou injektáží akrylátovým gelem. Zdivo sousedí přímo s vedlejším pozemkem a nebylo umožněno provést odkop z venkovní strany.

Poměrně často provádíme sanační a hydroizolační práce na zdivu pod úrovní okolního terénu, které z nějakých důvodů nelze z venkovní strany odkopat a hydroizolaci natáhnout z exteriérové strany.

Umíme si poradit i v těchto případech. Nejčastěji pak takové zdivo řešíme pomocí plošné injektáže celé plochy zdiva pod úrovní okolního terénu s doplňkovou aplikací vnitřní hydroizolační stěrky přes linie injektáže.

K provedení plošné injektáže používáme prakticky výhradně materiály na bázi akrylátových gelů, které zdivo kompletně utěsňují proti působení vzlínající vlhkosti a vlhkosti působící na zdivo z boku od přilehlé zeminy. Akrylátové gely jsou schopny zastavit i působení tlakové vody a jsou tak vhodné k celé široké paletě aplikací nad i pod úrovní terénu.

Na fotografiích níže je vidět ukázka jedné z našich menších aplikací takové plošné injektáže.

#chemickáinjektáž #sanacevlhkéhozdiva #injektáž #hydroizolace #plošnáinjektáž#injektážzdivaprotivlhkosti#injektážzdiva

Aplikace plošné injektáže vlhkého zdiva pod úrovní terénu v případě nemožnosti provedení odkopu z exteriéru. -fotogalerie