Ukázka sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu.

Blog

Publikováno: 28.02.2024

V článku si můžete přečíst o jedné z našich typických realizací sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu, kde jsme prováděli odkop a svislou hydroizolaci, vodorovnou hydroizolaci za pomoci injektáží zdiva v úrovní podlah suterénu a dále odstranění lokálních problémů - poškozených okapových svodů, zatékání do zdiva, špatné spádování povrchových úprav, zanedbané a zanešené odvodnění přilehlých ploch a dvora.

Ukázka sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu.

  • Lokalita: Praha
  • Objekt: bytový dům
  • Datum: Duben 2023
  • Technologie: Provedli jsme komplexní sanaci vlhkého obvodového zdiva bytového domu v Praze provedením odkopu zdiva aplikací svislé hydroizolace ve styku s přilehlou zeminou. Pro provedení vodorovné izolace jsme provedli chemické clony.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z jedné z našich klasických realizací, kterých stihneme udělat několik do roka. Jedná se o provedení odkopání obvodového zdiva bytového domu a realizaci venkovní svislé hydroizolace ve styku s okolním terénem.

V současné době, kdy chybějí využitelné prostory, jsou stále častěji rekonstruovány sklepy bytových domů, aby měly lepší využití. Největším problémem těchto prostorů je nadměrná vlhkost, která do zdiva proniká z boku od přilehlé zeminy vlivem absence kvalitní svislé hydroizolace. Často je také zdivo postiženo vzlínající zemní vlhkostí, neboť zde chybí vodorovná hydroizolace na úrovni spodní stavby. Problémové bývají i další detaily, jako jsou poškozené, či ucpané okapové svody a jejich napojení na odtokovou cestu - dochází tím pádem k lokálnímu výraznému přivlhčování zdiva. Dále pak povrchy dvorů a chodníků u obvodových stěn jsou často poškozené, nebo špatně spádované.

Naším zadáním bývá provést odkop obvodových stěn domu a vytvořit svislou hydroizolaci, čímž vyřešíme zhruba 70 % problémů s vlhkostí suterénních prostor. S prováděním těchto prací je pak spojeno i provedení případné opravy okapových svodů a jejich odvodnění a provedení nových povrchů v bezprostředním okolí obvodového zdiva domu. Často se řeší i odvodnění přilehlých dvorů a jejich rekonstrukce, případně sanace anglických dvorků, které jsou částečně, nebo zcela zapuštěné pod úrovní terénu.

Pokud jsou všechny výše popsané práce provedeny správně, tak je vyřešeno zhruba 80 % problémů s vlhkostí suterénních prostor. Zbylých 20% pak připadá na provedení dodatečné vodorovné hydroizolace zdiva spodní stavby pro zamezení kapilárnímu vzlínání vody.

Po provedení všech těchto úkonů musí ještě zdivo vysychat. tento proces závisí na množství vlhkosti ve stěnách a na intenzitě větrání a vytápění daných prostor a trvá zpravidla po dobu několika měsíců až kratších jednotek let.

Ukázka sanace vlhkého zdiva suterénu bytového domu. -fotogalerie