Zesilování konstrukcí uhlíkovými CFRP lamelami

Vlhkostní průzkum

Uhlíkové CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) lamely se skládají z vysoce pevnostních uhlíkových vláken, která jsou obalena v polymerovém pojivu. Vysoce pevnostní uhlíková vlákna jsou schopna přenášet zatížení a vykazují velmi vysokou pevnost a tuhost při namáhání v tahu. Lamela samotná obsahuje velké množství uhlíkových vláken, jež jsou zpevněna polymerovým pojivem. Toto pojivo zajišťuje pevnou vazbu mezi jednotlivými vlákny v lamele a roznáší zatížení jednotlivých vláken v lamele.

Uhlíkové CFRP lamely se využívají zejména pro zesilování betonových a železobetonových konstrukcí, v menší míře pak při aplikacích u zděných staveb. Stavby mohou potřebovat zesílení v důsledku stárnutí, chyb při projektování, poškození, změny použití nebo zatížení. CFRP lamely je možno použít pro posílení nosníků, podlahových konstrukcí, stropních konstrukcí, stěn, sloupů a dalších stavebních prvků.

Lamely je nutno aplikovat na předem dobře připravený a obroušený povrch konstrukce. K propojení lamely s podkladem se využívá dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic.

Předepnuté CFRP lamely

Uhlíkové CFRP lamely je možno také předpínat a dosahovat s nimi dalších možností statického zajišťování. Předepnutím lamel je možno dosáhnout zvýšení kapacity užitného zatížení vyztužované konstrukce. Dále zmenšuje deformaci a ohyb zajišťované konstrukce vlastní tíhou, zmenšuje možnou šíři trhlin a oddaluje počátek jejich tvorby. Obnovuje tlakovou rezervu, která mohla být ztracena poškozením původní předpínací výztuže.

Předepnutí lamel umožňuje využít jejich vysokou pevnost v tahu. CFRP lamely mají skvělé vlastnosti dotvarování a vysokou odolnost proti přetržení pod napětím.

Výhody systému zesilování konstrukcí CFRP lamelami:

 • Vysoká pevnost a nízká hmotnost.
 • Rychlá aplikace bez nutnosti použití dočasných podpěr.
 • Přizpůsobuje se drobným nepravidelnostem v podkladu a tvarovému zakřivení konstrukce.
 • Nenaruší provoz v objektu, může být aplikováno s minimálními požadavky na pracovní prostor a omezení provozu v objektu.
 • Velmi malá tloušťka materiálu – je možné bezproblémové překrývání a křížení lamel.
 • Nezvyšují hmotnost celé konstrukce ani konstrukční rozměry stavebních prvků.
 • Jsou celkově šetrné ke stavbě, do konstrukce není výrazně zasahováno a lamely je možno skrýt pod povrchovou úpravou, aby nenarušovaly estetický dojem.
 • Lamely jsou odolné vůči agresivním látkám a nepodléhají korozi.
 • Dlouhodobá životnost a minimální údržba.

Typická aplikace:

 • Dodatečné vyztužení a zesílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.
 • Zesilování betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol.
 • Zesilování dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů.
 • Stabilizace vibrujících konstrukcí.
 • Snížení deformací, průhybu a šířky trhlin, snížení napětí ve výztuží, snížení únavy materiálu.
 • Zvýšení odolnosti stavby vůči zemětřesení, nárazu, explozi, po požárech a další.