Stavební a technický dozor

Vlhkostní průzkum
  • Pro naše projekty jsme schopni zajistit stavební dozor a technický autorský dozor.
  • Chcete mít jistotu, že jednotlivé etapy sanace vlhkého zdiva budou provedeny správně, s dodržením technologických postupů a norem, dle projektové dokumentace a s předepsanými materiály?
  • Sanace vlhkého zdiva je technologicky poměrně přísná disciplína, a pokud má být řešení funkční, je třeba přesně dodržovat technologii. Toto má ohlídat stavebně-technický autorský dozor.

Cena stavebně technického autorského dozoru:

Dohodou (záleží na rozsahu projektu, vzdálenosti objektu, počtu návštěv a rozsahu požadovaného dozoru).