Krémová injektáž zdiva (článek 1/3) – cenově dostupná technologie dodatečné izolace vlhkého zdiva.

Blog

Publikováno: 26.02.2022

V článku vás seznámíme s velmi rozšířenou technologií dodatečné izolace zdiva – krémovou injektáží. Dozvíte se, o jaký druh injektáže se jedná a proti jakým zdrojům vlhkosti zdiva se hodí ji použít. Blíže vás seznámíme s vlastnostmi samotného krému a jak funguje ve zdivu. Seznámíme vás s hlavními výhodami krémové injektáže. V dalších článcích této minisérie se dozvíte ostatní doplňkové informace. Tento článek je prvním z celkových tří, které budou postupně publikovány.

Krémová injektáž zdiva (článek 1/3) – cenově dostupná technologie dodatečné izolace vlhkého zdiva.

Základní informace ke krémové injektáži zdiva.

Krémová injektáž zdiva je díky své relativní snadnosti provedení a cenové dostupnosti jednou z nejrozšířenějších chemických metod dodatečné izolace vlhkého zdiva. Jedná se o injektáž, která zdivo vnitřně hydrofobizuje, nedochází zde k utěsnění ani zúžení kapilár. Hlavní součástí injektážního prostředku je směs silanů a siloxanů, což jsou silně vodu odpuzující látky. Tyto sloučeniny jsou schopny ve zdivu vytvořit dodatečnou bariéru proti pronikání kapilární vzlínající vlhkosti tím, že hydrofobizují zónu zdiva, do které jsou zainjektované.

Krémovou injektáž používáme hlavně proti kapilární vzlínající vlhkosti. Provedení spočívá v navrtání zdiva v úrovni, kde si přejeme vytvořit dodatečnou bariéru, přičemž musí být tato úroveň vrtů bezpodmínečně nad úrovní terénu, aby nedošlo k přemostění vlhkosti do zdiva z boku od přilehlé zeminy. Pokud se má injektáž provést například na úrovni podlahy suterénu, pak musí být suterénní zdivo z venkovní strany odkopáno a opatřeno ještě dodatečnou svislou hydroizolací.

Samotné vrty provádíme v rozestupech 10 – 12 cm od sebe a vrtáme je vodorovně, nebo mírně šikmo, podle druhu zdiva. Při provádění je vhodné vrtat do ložné spáry, protože se krém v těchto spárách šíří rychleji. Vrty vedeme na šířku injektovaného zdiva mínus cca 4 cm. Takto nejčastěji provedeme jednu řadu vrtů v linii zdiva, do které si přejeme vytvořit dodatečnou izolaci. U zdiva širšího, případně s nepravidelnou spárou (nejčastěji kamenné či smíšené) může být někdy výhodné vytvořit nad sebou dvě řady injektáže. Výsledný efekt pak bude umocněn a pojištěn.

Krémovou injektáž můžeme provést do zdiva cihelného, smíšeného, nebo kamenného. Za určitých podmínek ji lze použít i do porobetonu a dutých cihel. Před samotnou aplikací je velmi vhodné odstranit všechny povrchové úpravy zdiva v zóně, která se bude injektovat. Ideální je toto provést i s určitým přesahem. Nedoporučujeme aplikaci přes původní omítky.

Po vlastní aplikaci do zdiva se injektážní krém začne z vrtů postupně šířit do svého okolí a postupně hydrofobizuje oblast kolem vrtu. Po krátkém čase se krém z vrtů zcela „ztratí“ a samotný hydrofobizační proces je tím ukončen. Životnost takto provedené dodatečné izolace zdiva je uváděna minimálně 30 let. Jelikož vrty se po injektáži většinou plně nezaplňují a zůstávají dále ve zdivu, je zcela určitě možné po uplynutí předpokládané doby životnosti vrty opětovně otevřít a zdivo opět nasytit injektážní látkou a obnovit tak hydroizolační clonu na dalších několik desítek let. Z tohoto pohledu je možno velmi jednoduše a s minimálním stavebním zásahem docílit podobných životností, jaké dosahují současné mechanické izolace – podřezání zdiva.

Vlastnosti injektážního krému.

Injektážní prostředek má konzistenci krému, což je velmi výhodné, protože ze zdiva nijak neuniká a neodtéká. Nehrozí zde riziko nestejnoměrného nasycení zdiva injektážní látkou, jako je to např. u tekutých prostředků na bázi silikonových mikroemulzí. Proto si také můžeme dovolit provádět vrty vodorovně do ložné spáry – krém se ve spáře drží a postupně se penetruje do okolí vrtu. Penetrace probíhá ve všech částech vrtu stejně, nasycení je tak rovnoměrné v celé šířce injektovaného zdiva.

Hlavní účinnou složku injektážního krému tvoří sloučeniny silanů a siloxanů. Námi používané injektážní krémy mají obsah těchto látek 80 %. Volíme pro vás ten nejvyšší možný obsah účinných látek a vybíráme dodavatele krémů, které tento obsah splňují.

Po zainjektování do zdiva se krém díky své vynikající penetrační schopnosti začne velmi rychle šířit do okolí vrtů. Kolem každého vrtu vytvoří pomyslnou kruhovou hydrofobizovanou zónu o poloměru 10 cm. Jelikož jsou vrty prováděny ve vodorovných roztečích 10 – 12 cm, tak dochází ke spolehlivému překrytí těchto hydrofobizovaných zón a k celistvému propojení dodatečné vodorovné hydroizolace. Díky velmi malým částicím účinných látek silanů a siloxanů pronikne krém ve zdivu i do nejjemnějších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro vodní páru.

Plné rozvinutí hydrofobizujícího účinku injektáže nastává po zhruba dvou až šesti týdnech od samotné aplikace. Rychlost penetrace a nástupu plného účinku závisí zejména na šířce injektované stěny a na složení zdiva. U cihelného zdiva při injektáži do průběžné spáry je nejrychlejší a u širokého kamenného či smíšeného zdiva bude trvat déle.

Krémovou injektáž je možno provést až do stupně zavlhčení zdiva 95 %, což je další výhoda oproti jiným typům hydrofobizačních injektáží. Hodnota zavlhčení 95 % v jednoduchosti znamená, že je možno injektáž provést do zdiva, jehož objem pórů a kapilár je již z 95 % zaplněn vodou. Voda ve zdivu je naopak pomocníkem a napomáhá rychlejšímu nástupu hydrofobizačního účinku a aktivní složky silanů a siloxanů se díky ní lépe penetrují do struktury zdiva. Před samotnou aplikací krémové injektáže nicméně určitě doporučujeme provést vlhkostní průzkum a hodnoty vlhkosti zdiva si ověřit. Naše firma tento průzkum provádí před každou sanací vlhkého zdiva. Dokonce pokud vlhkostní průzkum odhalí nižší stupeň zavlhčení, pak provádíme před samotnou aplikací krému do zdiva ještě propláchnutí vrtů vodou, které se může i několikrát zopakovat, abychom zlepšili penetrační vlastnosti zdiva. Totéž je dobré provést u preventivních injektáží, kdy např. při rekonstrukci objektu není odhalena zvýšená vlhkost konstrukcí, ale je zde předpoklad, že původní hydroizolace nevydrží se svou životností do další velké rekonstrukce objektu. Proto se často majitelé a investoři, kteří provádějí nutnou opravu objektu, rozhodnou provést preventivní doplnění stále funkční, ale dožívající, vodorovné hydroizolace o injektážní clonu. Tím si zajistí klidné spaní na dalších několik desetiletí.

Výhody krémové injektáže.

Mezi jednoznačné výhody krémové injektáže patří relativní jednoduchost jejího provedení, cenová dostupnost a dobrý poměr cena/výkon. Tento druh dodatečné izolace je při kvalitním provedení velmi spolehlivý. I přes tyto výhody má krémová injektáž svá úskalí, a proto vám raději doporučujeme si na problémy s vlhkostí pozvat odbornou firmu, která má s touto problematikou obsáhlé zkušenosti a krémovou injektáž dlouhodobě aplikuje. I zde jsou netriviální detaily a potřebná technika, se kterou je třeba tuto injektáž provádět.

Další z výhod této sanační technologie je rychlost jejího provádění. Zkušený tým pracovníků je schopen provést aplikaci na běžném rodinném domě půdorysu 10x10 metrů za 2 – 3 dny. Při tom je zásah do stavby minimální a narušení provozu objektu je velmi krátké. Realizace se obejde bez velkého nepořádku v domě, minimalizována je prašnost a vybavený tým pracovníků má u sebe vždy stavební vysavač, kterým likviduje prach, vznikající při vrtání a následném čištění vrtů.

U této metody nehrozí riziko ohrožení statiky objektu. Průměr vrtů je 14 mm a jsou v takové vzdálenosti od sebe, že to nemá žádný vliv na únosnost zdiva, ani na jeho mechanické a fyzikální vlastnosti.

Výhodou je možnost rychlého provedení dílčích úseků, například velmi časté opomenutí provedení izolace vnitřního zdiva při celkové rekonstrukci objektu. Obvodové zdivo se podřeže, ale na vnitřní zdivo se zapomene a po několika letech se zde začne objevovat vlhkost. K řešení těchto defektů je ideální použít krémovou injektáž.

Další skvělou věcí je možnost provedení izolace v místech, které nelze ošetřit mechanickou cestou – podřezáním. Jedná se například o společné zdivo s vedlejším domem. Výškovou úroveň injektážní clony je možno variabilně přizpůsobovat členitosti stavby a svislými injektážemi propojovat tyto rozdílné úrovně. Jde například o kopírování schodišťových těles, nebo svislé oddělení vnitřního zdiva od zdiva obvodového v suterénních prostorách.

Další podstatnou výhodou je dlouhodobá životnost a stálost. Tu lze ještě prodloužit možností opětovného otevření vrtů a jejich injektování v budoucnu.

To vše dělá z krémové injektáže zdiva jednu z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších metod sanace vlhkého zdiva vůbec. Naše společnost se její aplikací zabývá již celou řadu let a máme za sebou stovky úspěšných realizací od rodinných domů, přes bytové domy až po rozsáhlejší komplexy. Naše zkušenosti jsou bohaté a pokud o této metodě uvažujete, neváhejte se nám ozvat. Provedeme prvotní vlhkostní průzkum a pokud to u vás bude vhodné, tento druh injektáže navrhneme, spočítáme a odborně provedeme s dlouhodobou zárukou funkčnosti.

Krémová injektáž zdiva (článek 1/3) – cenově dostupná technologie dodatečné izolace vlhkého zdiva. -fotogalerie