Odvlhčení zdiva a odstranění vzlínající vlhkosti zdiva historické kaple aktivní elektroosmózou.

Blog

Publikováno: 10.01.2024

V krátkém článku si prohlédněte jednu z našich pěkných realizací instalace aktivní drátové elektroosmózy na zdivo barokní kaple pro šetrné odvlhčení historického zdiva a odstranění vzlínající zemní vlhkosti. Realizaci jsme prováděli v létě 2023.

Odvlhčení zdiva a odstranění vzlínající vlhkosti zdiva historické kaple aktivní elektroosmózou.

  • Lokalita: Odlochovice (okr. Benešov)
  • Objekt: historická kaple
  • Datum: Červenec 2023
  • Technologie: Historická barokní kaple byla dlouhodobě postižena vzlínající zemní vlhkostí. Byli jsme vybráni, abychom zrealizovali navržená opatření pro odstranění současného stavu a šetrné odvlhčení historického zdiva.

Naše společnost se v minulém roce podílela na rekonstrukci krásné barokní kaple. Dle projektu sanace vlhkého zdiva a odvlhčení stavby jsme na obvodovém zdivu objektu instalovali systém aktivní drátové elektroosmózy.
Anodové vedení bylo instalováno do soklových partií fasády z exteriéru. Veškeré anodové vedení bylo následně zapraveno vhodnými maltami na historické zdivo. Katody (záporné elektrody) pak byly navrtány do podzákladí kaple z interiéru takovým způsobem, aby nijak nenarušovaly celkový dojem návštěvníka z vnitřního prostředí kaple. Rovněž řídící jednotku jsem osadili do interiéru.
Elektroosmotický systém bude snižovat vlhkost nahromaděnou ve zdivu za dlouhá léta procesem kapilárního vzlínání. Po dostatečném snížení vlhkosti zdiva na rovnovážnou úroveň bude systém nadále udržovat zdivo v odvlhčeném stavu, protože potlačuje kapilární vzlínání vlhkosti do zdiva z podzákladí objektu.
Jsme rádi, že s naším přispěním pomáháme zachraňovat cenné kulturní dědictví i pro další generace. Po rekonstrukci bude kaple přístupná veřejnosti a potěší svým vzhledem i duchovní hodnotou své návštěvníky.

Odvlhčení zdiva a odstranění vzlínající vlhkosti zdiva historické kaple aktivní elektroosmózou. -fotogalerie