Sanace vlhkého zdiva zámku metodou mírné drátové elektroosmózy.

Blog

Publikováno: 05.01.2024

V článku Vám představíme jednu z našich dalších realizací technologie mírné drátové elektroosmózy. Tentokrát se jedná o odvlhčení a sanaci vlhkého zdiva zámečku v blízkosti Plzně.

Sanace vlhkého zdiva zámku metodou mírné drátové elektroosmózy.

  • Lokalita: Štěnovice (okr. Plzeň jih)
  • Objekt: zámek
  • Datum: Březen 2023
  • Technologie: Pro odvlhčení historického zdiva zámku jsme instalovali technologii mírné drátové elektroosmózy. Prvky elektroosmózy jsou zabudovány do soklových nadzemních partií zdiva a do podzákladí objektu. Zdivo bude postupně odvlhčeno.

V průběhu jara minulého roku jsme se podíleli na začínající obnově dalšího krásného historického zámku, tentokrát v blízkosti Plzně.

Zásadní pro rekonstrukci celého objektu bude jeho odvlhčení a také obnova povrchových úprav spodních partií zdiva. Důležité bude také řešení otázky nadměrného zasolení zdiva.

Objekt zámku se nachází v bezprostřední blízkosti řeky, což ovlivňuje hladinu spodní vody v blízkosti a pod budovou. k zaplavení suterénu sice došlo pouze při velkých povodních v roce 2002, ale i tak vyšší hladina spodní vody umocňuje kapilární vzlínání vlhkosti zdivem, jak můžete vidět na fotografiích níže. Spodní a soklové partie fasády jsou postiženy kapilárním vzlínáním vody zdivem a s tím spojeným nadměrným zasolením.

Pro řešení vzlínající vlhkosti jsme aplikovali technologii mírné drátové elektroosmózy na všech obvodových a vnitřních nosných stěnách. Tato technologie byla schválena jako jediná možná pro použití k sanaci vlhkého zdiva zámku památkovou péčí. O podřezání zdiva, nebo chemických injektážích zde nebylo možno ani uvažovat.

Anodové vedení bylo umístěno do určených ploch soklových partií zdiva a katody (zemnící elektrody) pak byly instalovány do podzákladí objektu (zejména do suterénu a pak pod nepodsklepené zdivo). Celý systém je napojen na řídící jednotku, která je umístěna v interiéru zámku v technickém zázemí.

Postupně bude zdivo zámku odvlhčeno a vzlínající vlhkost bude trvale potlačena. Vlivem funkce elektroosmózy bude zdivo i částečně odsoleno. Po zhruba dvou letech bude vysoušecí a odsolovací proces vyhodnocen kontrolním měřením a bude přistoupeno k další fázi - obnově vnitřních a venkovních omítek.

Sanace vlhkého zdiva zámku metodou mírné drátové elektroosmózy. -fotogalerie