Utěsňující tlaková injektáž akrylátovými gely.

Blog

Publikováno: 27.05.2021

Článek vás provede možnostmi využití tlakové injektáže akrylátovými gely pro izolaci zdiva proti vodě. Popisuje zajímavé vlastnosti akrylátových gelů a jejich široké uplatnění v oblasti sanací vlhkého zdiva. Je zde popsána zejména možnost izolace zdiva tímto způsobem v podobě vytvoření horizontální hydroizolace. Další způsoby aplikace tohoto skvělého materiálu budou rozvedeny v dalších příspěvcích. Tento text navazuje na předchozí článek „Různé druhy injektáží pro sanaci vlhkého zdiva“.

Utěsňující tlaková injektáž akrylátovými gely.

Injektáže, které zdivo zcela utěsňují proti prostupu vzlínající vlhkosti i tlakové vody.

Tlakovou injektáž akrylátovými gely je možno zařadit do kategorie zcela utěsňujících. Je to dáno zajímavými vlastnostmi tohoto materiálu. Bezprostředně po svém zainjektování do zdiva dochází k proniknutí vysoce tekutého materiálu do všech kapilár i jemných pórů uvnitř zdiva, kterými dochází k transportu vlhkosti. Po krátké době akrylátové gely začnou měnit svou strukturu a snižují svou tekutost, až se v konečné fázi změní v trvale pružný gel, který utěsňuje kapiláry uvnitř zdiva. Tento gel reaguje na vlhkost uvnitř zdiva i na kontakt s další vlhkostí. Pokud dojde ke kontaktu s vodou, tak tento gel začne mírně nabobtnávat, což okamžitě zastavuje pronikání vody zdivem. Proto lze tento druh injektáže využívat nejen proti kapilární vzlínající vlhkosti, ale také proti působení tlakové a spodní vody.

Gely jsou tvořeny makromolekulami s dlouhými řetězci molekul, což způsobuje viskozně – elastické vlastnosti. Přeloženo do češtiny jsou tyto materiály v první fázi tekuté, podobně jako voda. To jim umožňuje pod tlakem, který je dodán tlakovou injektážní pumpou, proniknout do všech zákoutí a skulinek uvnitř zdiva. Následně, po velmi krátké době, probíhá uvnitř zdiva polymerace. Tekutá látka začíná houstnout a gelovatět a výsledný produkt je trvale pružný gel, který reaguje na vodu ve zdivu a při kontaktu s ní se dále rozpíná a utěsňuje. Při aplikaci do zdiva není nijak ohrožena jeho statika, nemusíte proto obávat, že nabobtnání gelu zdivo roztrhá, či jinak staticky poškodí. Naopak, u nesourodého kamenného zdiva, pojeného ne zrovna kvalitní maltou, dochází k celkovému zpevnění stavební substance.

Akrylátový gel je nehořlavý, vysoce elastický, odolný proti mrazu. Jeho relativní tažnost je až 165 %. Tento materiál má certifikát na kontakt s pitnou vodou. Vyznačuje se velmi dobrou chemickou odolností a odolává působení ropných produktů, minerálních rostlinných olejů a tuků. Jinými slovy, vytvořená bariéra proti vlhkosti je dlouhodobě stabilní a má extrémně vysokou životnost. To vše je spojena s nulovými riziky vůči životnímu prostředí a neohrožuje stavební materiály a zdivo, do kterého se injektuje.

Těsnící injektáž akrylátovými gely proti vzlínající vlhkosti – jak se provádí a kde je možno jí využít?

Provedení tlakové injektáže akrylátovými gely je velmi podobné všem typů tlakových injektáží. Jen je zde potřeba vlastnit poměrně sofistikované injektážní zařízení a profesionální vybavení. Potřebný je kvalitní kompresor, který dodá dostatečný tlak, a hlavně vysokotlaká injektážní pumpa, která je schopna mísit jednotlivé složky akrylátových gelů dohromady.

Samotná izolační clona proti vlhkosti se provádí nejčastěji jako dvouřadá, za určitých podmínek může postačovat i jednořadá (hlavně u sourodého zdiva bez dutin, kaveren a vydrolených spár). Zdivo se navrtá ve dvou řadách nad sebou. Vrty se osadí injektážními pakry a zdivo se ošetří hydroizolační stěrkou, aby gely pod tlakem, než zatuhnou, ze zdiva nevytékaly. Reakční dobu proměny tekutého materiálu v pružný gel lze nastavovat dle místních podmínek stavby. Tuhnutí probíhá od 1 minuty až do cca 30 minut od zainjektování. Následně se provádí samotná injektáž, kdy se v určitých poměrech mísí jednotlivé komponenty akrylátových gelů a pod určitým tlakem, který musí být uzpůsoben kvalitě a soudržnosti zdiva, se injektují do předem navrtaných otvorů, osazených injektážními pakry.

Tento druh injektáže je vhodný prakticky do všech druhů zdiva. Ideální je do nesourodého kamenného či smíšeného zdiva, kdy dojde k vyplnění kaveren dutin a širokých spár i jemných kapilár. Lze jej s úspěchem používat u injektáží cihelného zdiva, ale také betonových konstrukcí, dilatačních a pracovních spár. Injektáže akrylátovými gely jsou možné použít také v prostředí působení vody pod tlakem, tedy v místech, kde je vysoká hladina spodní vody, nebo dochází k zátokům. Tento druh injektáže, díky svým těsnícím schopnostem, dokáže vodu zastavit a nepustí jí do stavebních prvků, které si přejeme ochránit.

Akrylátové gely lze s úspěchem používat pro hydroizolace objektů pod úrovní okolního terénu a v prostředí trvale působící tlakové vody. Mohou se aplikovat nejen k vytvoření vodorovných bariér proti pronikání vzlínající zemní vlhkosti, ale lze je využít k injektážím celých ploch zdiva pod úrovní okolního terénu. Plošné injektáže pak omezují nasákavost zdiva a brání pronikání vzlínající vlhkosti, ale též tekoucí vody, přímo do objektu.

Lze s nimi provádět také tzv. rubové injektáže mezi stavební dílec (zdivo, podlaha) a okolní zeminu. Tímto způsobem lze vytvořit dodatečnou bariéru proti pronikání vlhkosti do konstrukce, kterou nelze z venkovní strany odkopávat a vytvářet dodatečnou izolaci z výkopu. Tato bezvýkopová technologie je rychlejší, efektivnější a šetří zdroje. O technologie rubové clonové injektáže bude pojednávat jeden z následujících článků.

Utěsňující tlaková injektáž akrylátovými gely. -fotogalerie