Bioklimatické stěrky a omítky proti plísním

Bioklimatické stěrky a omítky

Pro dlouhodobé odstranění plísní a prevenci jejich dalšího vzniku využíváme bioklimatické stěrky a omítky. Tyto materiály mají unikátní vlastnosti mezi stavebními hmotami. Vyznačují se obrovským vnitřním povrchem pórů ve své struktuře, který umožňuje pohlcovat vlhkost z okolního prostředí v mnohem větší míře než klasické stavební materiály. Protiplísňové stěrky a omítky mohou fungovat v prostředí s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a navázat do své struktury vodu až do 30 % své vlastní hmotnosti. Po vyvětrání je následně tato voda, obsažená ve vnitřní struktuře materiálu, rychle odpařena zpět do prostoru. Při styku s vlhkostí se navíc materiál protiplísňových stěrek a omítek mírně zahřeje (vzniká zde izotermická reakce), což zabraňuje kondenzacím vody na povrchu stěn. Základním předpokladem vzniku plísní je právě vlhkost na povrchu a když jí plísně nemají k dispozici, tak jednoduše nemůžou vznikat. Pokud je příčinou vzniku plísní kondenzace vlhkosti na povrchu zdiva, pak jsou tyto stěrky a omítky možným dlouhodobým řešením problému.

Obecně lze říci, že protiplísňové stěrky a omítky můžeme použít všude tam, kde je příčinou vzniku plísní kondenzace vodních par na povrchu stěn. Pokud je příčina vlhkého zdiva a následný výskyt plísní spojena se zatékáním vody do konstrukce, případně se vzlínající vlhkostí, pak nebudou tyto materiály dlouhodobě fungovat a je třeba provést komplexnější opatření. Tyto materiály nejsou vhodné ani pro aplikaci do venkovního prostředí, lze je používat pouze v interiéru.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka