Čištění a povrchové úpravy fasád

Vlhkostní průzkum

Fasády jsou reprezentativní vizitkou každé budovy. Bohužel atmosférické a biologické nečistoty mohou velmi rychle poškodit nejen estetický vzhled obálky domu, ale také nenávratně poničit materiály fasádních omítek, nebo pohledového zdiva. Významný může být i negativní vliv na zdraví obyvatel domu v případě výskytu plísní. O povrchy budov je třeba preventivně pečovat a předcházet nevratným poškozením, které pak vedou k nutnosti nákladných oprav. Pravidelné odstraňování organických nečistot (řasy, mechy, plísně, lišejníky, houby, ptačí trus atd.) a omezení působení atmosférických vlivů (usazený prach a špína, vliv smogu, kyselých dešťů, sazí, větrem hnaný déšť, mráz atd.) velmi zásadně ovlivní celkovou životnost fasády.

Proto nabízíme službu čištění a povrchové úpravy fasád a pohledového zdiva. K tomuto účelu využíváme moderní systémy čištění, jako je tlakové mytí, vysokotlaký vodní paprsek, mytí parou, abrazivní a chemické čištění. V naší nabídce jsou ochranné nátěry pro zpevnění povrchu, hydrofobizaci, fungicidní nátěry jako prevence vzniku plísní, hub a řas, dále prostředky pro odstranění olejových skvrn a oleofobní nátěry, prostředky pro odstranění graffiti a antigraffiti nátěry pro dlouhodobou prevenci proti dalším sprejerským útokům.

Oblasti využití čištění a povrchových úprav:

  • Čištění, mytí a ochranné nátěry fasád domů (vodou, parou, chemicky, abrazivně).
  • Čištění většiny typů povrchů (cihla, keramika, beton, pískovec, travertin, žula, hliník, umělý kámen, mramor, břízolit, zateplené a barvené fasády).
  • Čištění a ochrana památek, soch, pomníků, ohradních zdí atd.
  • Odstraňování organických nečistot (plísně, houby, řasy, mechy, lišejníky) a ochrana proti jejich opětovnému rychlému návratu pomocí fungicidních nátěrů.
  • Čištění zámkových dlažeb a dalších pochozích a pojezdových vodorovných úprav ploch (likvidace olejových skvrn, organických nečistot, stop po pneumatikách atd.).
  • Využití kvalitních ochranných nátěrů při specifických podmínkách pro hydrofobizaci a zpevnění materiálů.
  • Povrchové úpravy fasád a pohledového zdiva omezující atmosférické vlivy – hydrofobní impregnace, organokřemičité zpěvňovače povrchů, impregnace proti olejům.
  • Odstraňování starých nátěrů z minerálních povrchů, dřevěných povrchů a kovů.
  • Odstraňování graffiti a prevence další tvorby pomocí antigraffiti nátěrů.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka