Desinfekce vnitřních prostor, sanace plísní, likvidace virů

Vlhkostní průzkum

Sanace plísní

Při naší činnosti se setkáváme s prostory, které jsou silně napadeny plísněmi. Tyto vady mnoha bytových jednotek a domů se vyznačují černými, zelenými, nebo šedými skvrnami na zdivu či omítce. Z kolonií plísní dochází k uvolňování nebezpečných spor do ovzduší. Ty pak dráždí dýchací cesty a mohou způsobit vážné zdravotní problémy nejen alergikům. Vznik kolonií plísní je spojen s poruchami stavby, jako jsou chybějící hydroizolace, zátoky vody z přilehlých ploch, nebo poškozené okapové svody, či prasklé vodovodní potrubí, tepelné mosty, kondenzace vodní páry na nich a další. Druhou možností je nevhodné užívání daných prostor obyvateli, nebo správci domu. V praxi se pak většinou vyskytují oba tyto aspekty dohromady – objekt je v zanedbaném stavu, a navíc je nevhodně užíván (nedostatečné větrání a vytápění).

Dovedeme si poradit s řadou příčin vzniku plísní a doporučit, jak změnit užívání prostor, větrací a topný režim, aby se minimalizovalo riziko vzniku plísní. Proto je prvním naším krokem při profesionální sanaci plísní vyjasnění způsobu jejich vzniku. K tomu slouží provedení podrobné diagnostiky a vlhkostní průzkum. Následně je nutné odstranit zjištěné příčiny vzniku plísní provedením přímých sanačních metod. Poté je možno přistoupit k razantní likvidaci současných kolonií plísní a provést kvalitní profesionální desinfekci, neboť pouhé odstranění plísní z povrchu nemusí stačit a ze spor ve vzduchu by se plísně mohly znovu objevit.

Postup při řešení problému – sanace plísní:

  • Provedení diagnostiky vlhkého zdiva, vlhkostního průzkumu.
  • Odstranění příčin nadměrné vlhkosti zdiva – pokud jsou zjištěny.
  • Provedení sanace plísní a desinfekce daných prostor – oklepání napadených omítek, případně odbroušení napadeného zdiva či omítky, povrchové ošetření účinným postřikem proti plísním, provedení desinfekce vnitřních prostor generátorem ozonu, nebo systémem suché mlhy, filtrace vnitřního vzduchu přes účinné filtrační zařízení s HEPA filtrem, popřípadě volitelně aplikace vnitřním protiplísňové stěrky a speciální protiplísňové výmalby, nebo dodání materiálu a návodu k aplikaci svépomocí.
  • Sestavení doporučení dalšího vhodného užívání daných prostor.

Desinfekce vnitřních prostor, likvidace virů

Dalším významným problémem uzavřených prostor a budov je šíření virů, bakterií a dalších nežádoucích škůdců. V uzavřeném, špatně větraném a dobře vytápěném prostoru se tyto mikroorganismy velmi rychlé šíří.

Naše firma je schopna Vám poskytnou službu velmi účinné a šetrné desinfekce vnitřních prostor a zlikvidovat viry, bakterie a další škůdce pomocí technologie aktivního ozonu. Výše uvedenými technologiemi dovedeme zlikvidovat všechny viry, bakterie, parazity, zárodky plísní a hub. Dalším benefitem je odstranění nepříjemného zápachu a zatuchliny.

Disponujeme účinnými generátory ozonu. Proto jsme schopni poskytnout službu desinfekce vnitřních prostor na širokou škálu budov a objektů. Mezi nejčastěji desinfikované prostory patří pokoje, chodby, suterény rodinných a bytových domů, dále pak celé rodinné a bytové domy, kanceláře, úřady, školy, školky a školní družiny. Výkonnější přístroje používáme k desinfekci rozměrnějších prostor s větším pohybem osob, jako jsou společenské místnosti a kongresové sály, jídelny, restaurace, hotely, sociální zařízení, obchodní plochy, sklady a výrobní provozy. Obrovské využití má vnitřní desinfekce prostor také ve zdravotnictví, zejména v desinfekci čekáren, chodeb, pokojů a operačních sálů. Desinfekce ozonem nachází své uplatnění při čištění větracích a rekuperačních systémů s potrubním vedením.

Rádi Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku na základě Vašich potřeb a požadovaného rozsahu.

Desinfekce vnitřních prostor ozonem

Ozon je právem znám jako nejúčinnější přírodní desinfekce na světě. Je až 3000x účinnější než chlor. Navíc při jeho užití nejsou produkovány žádné chemikálie, takže jeho použití je ekologické. Působení ozonu neodolá žádný vir ani bakterie a při delší době působení likviduje i další škůdce a parazity. Molekuly ozonu mají vynikající penetrační schopnosti a lze tak desinfikovat i špatně přístupná místa. Dostane se doslova všude – jak do záhybů nábytku a různých nepřístupných konstrukčních prvků, tak i do porézních povrchů a materiálů, jako jsou dřevo nebo molitan.

Generátor ozonu vytváří tento plyn pomocí řízených výbojů statické elektřiny uvnitř zařízení. Plyn pak postupně vyplní celý prostor v požadované koncentraci. Ozon je pro člověka, zvířata a rostliny jedovatý. Proto je nutno desinfikovaný prostor vyklidit a uzavřít. Celý proces trvá 30 – 120 minut v závislosti na velikosti požadovaných místností. Po ukončení desinfekce je nutné prostory dostatečně a účinně odvětrat. Samotný ozon v prostředí nezůstává dlouho a velmi rychle se rozkládá. Výsledkem procesu je desinfikovaný prostor bez bakterií, virů, roztočů, zárodků plísní a hub. Odstraněn je též nepříjemný zápach a zatuchlina.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka