Drenáže a odvodnění domu

Drenáže a odvodnění domu

Drenáže slouží k odvodu nahromaděných srážkových vod kolem obvodových zdí domu a používají se v případě působení vody v málo propustných zeminách, nebo v případě zasazení objektu do svažitého terénu. Před instalací drenáží je třeba odborně posoudit, zda bude drenáž na daném místě účinná. Pokud se drenáže provedou neodborně, pak mohou působit jako přivaděč vody k obvodovému zdivu objektu a vlhkostní poměry stavby se tím mohou zhoršit. Proto vždy podrobně posuzujeme nutnost, umístění a parametry drenážního systému individuálně na každém objektu. Ne všude je totiž drenáž nezbytně nutná.

Liniový drenážní systém

Jedná se o klasický systém podél obvodového zdiva pro odvodnění bezprostředního okolí objektu pomocí perforovaného drenážního potrubí, uloženého do štěrkového lože pod úrovní terénu. Na dně výkopu se vytvoří rýha směrem od zdiva do výkopu, která se vyplní betonovým klínem pro umístění drenážní trubice. Drenážní trubice je perforovaná (aby umožnila po celé své délce odvod vlhkosti) a musí se umístit v mírném spádu. Na koncích drenážních systému je nutno zajistit bezpečný odtok vody buď do kanalizace, případně do zasakovací jímky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od objektu. Drenážní trubici balíme do geotextilie spolu s vrstvou štěrku – vznikne tak drenážní těleso, které brání zanášení drenáže nečistotami. Dále standartně vytváříme systém kontrolních a revizních šachet v záhybech a rozích drenážního systému pro možnost čištění a kontrolu funkčnosti.

Plošný drenážní systém - geodrény

Plošné drenáže, neboli geodrény, se využívají zejména k odvedení srážkových a průsakových vod z okolí objektu, nebo z ploch, kde je nežádoucí, aby se hromadila dešťová voda. Jejich výhodou je, že je lze položit ve větších plochách a pokrývají tak svým rozprostřením větší prostor. Plošný geodrén se pokládá těsně pod úroveň terénu, nebo přímo na terén. Může se položit do štěrkopískového lože, nebo přímo na zemní pláň ve spádu od objektu.

Samotný geodrén je vyroben z drenážní vrstvy a dvou vrstev netkané geotextilie, které tvoří filtrační obal drenážní vrstvy. Drenážní vrstva se vyznačuje velmi dobrou schopností odvádět srážkovou, nebo průsakovou vodu v požadovaném směru. Obalové vrstvy filtrační geotextilie chrání drenážní vrstvu před zanášením částicemi přilehlé zeminy a zabezpečují dlouhodobou funkčnost celého systému. Obě vrstvy – drenážní i filtrační jsou navzájem propojeny bodovými svary. Celková tloušťka plošného drenážního prvku je cca 1 cm. Plošná drenáž tak nachází široké uplatnění a je možno s ní variabilně pracovat.

Výhody plošných geodrénů:

  • Vysoká drenážní účinnost.
  • Nepatrná konstrukční výška.
  • Nízká plošná hmotnost.
  • Flexibilita.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka