Energetická sanace zdiva – systém vnitřního zateplení

Vlhkostní průzkum

Snížení tepelných ztrát a tzv. energetická sanace zdiva a s ní spojené úspory nákladů za energie se v posledních letech stává stále větším tématem. Je to z důvodu neustále rostoucích cen energií. U novostaveb je situace jednodušší, protože je stavíme s přihlédnutím k tomuto faktu. Co ale udělat s historickými budovami a staršími objekty, které jsou stále využívány a plánujeme je dlouhodobě zachovat? Tyto stavby jsou při našem současném životním stylu daleko více energeticky náročné, a tudíž také nákladné. Nemůžeme si na nich dovolit provádět například zateplovací systémy na fasádě, neboť bychom tím zničili jejich historickou a estetickou hodnotu.

Právě pro podobné objekty, které jsou energeticky náročné, často zavlhlé a s rizikem výskytu plísní, nabízíme řešení v podobě systému vnitřního zateplení pomocí kapilárně aktivních a prodyšných vnitřních zateplovacích systémů. Jedná se o systém vnitřních tepelně izolačních desek, vyrobených z kapilárně aktivních materiálů, které mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Systém vnitřních izolačních desek v sobě spojuje kapilární otevřenost pro umožnění prostupu vodní páry, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu.

Desky se s pomocí systémové minerální malty lepí na povrch vnitřních stěn, které jsou zbaveny starých nátěrů, případně omítek. Na desky se po jejich instalaci z vnitřní strany zdiva aplikuje vysoce porézní kapilárně aktivní omítka o tloušťce 10 – 15 mm, která reguluje vnitřní vlhkost a zajišťuje ochranu před tvorbou plísní.

Pomocí systému vnitřního kapilárně aktivního zateplení podstatně snížíme energetické ztráty spojené s užíváním staršího objektu a tím zvyšujeme užitnou i finanční hodnotu nemovitosti. Dalším aspektem je podstatné zlepšení bytové pohody při trvalém bydlení v historickém objektu. Dojde ke zvýšení povrchové teploty stěn. Můžeme pak snížit teplotu vytápění místností, čímž snižujeme náklady na energie. Vytápěcí fáze trvá navíc kratší dobu.

Výhody systému vnitřního zateplení:

  • Vysoké tepelně izolační vlastnosti.
  • Kapilárně aktivní systém se stoprocentní ochranou před vlhkostí a plísní.
  • Snižuje vzdušnou vlhkost a vytváření příjemné mikroklima v místnostech.
  • Výrazně a trvale snižuje náklady na vytápění.
  • Systém je použitelný ve všech budovách a obytných prostorách, aniž by došlo ke změně vzhledu fasády.
  • Mimořádně malá tloušťka tepelné izolace, jednoduché použití i na dílčích místech a detailech.
  • Neuvolňuje žádné zdraví škodlivé či alergenní látky, nevytváří živnou půdu pro plísně a bakterie.
Nezávazná poptávka

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí