Odsolování zdiva

Odsolování zdiva

Vysoké zasolení zdiva způsobuje na stavbách řadu dalších poruch, které by působením pouhé zvýšené vlhkosti a vody nevznikly. Nevzhledné krystalické výkvěty, odpadávající fasáda, postupná destrukce povrchových úprav zdiva i samotných zdících prvků, vlhké mapy na omítce v místech nadměrného zasolení – to je jen krátký výčet toho, jak dokáže nadměrné zasolení zdiva škodit.

Prvním krokem je odstranění příčiny pronikání vlhkosti a v ní rozpuštěných solí do zdiva. Tímto způsobem se zbavíme nadměrné vlhkosti zdiva a přerušíme další dotaci zdiva solemi. V případě nadměrného zasolení však tyto soli budou ve zdivu obsaženy dále a mohou způsobit dodatečné škody na nově provedených povrchových úpravách. Mohou také škodit při dalším užívání stavby po provedené rekonstrukci. Proto doporučujeme vždy provést vlhkostní průzkum, který bude obsahovat odběr vzorků zdiva a zjištění míry zasolení zdiva laboratorním rozborem. Na základě výsledků analýzy vzorků zjistíme míru zasolení zdiva a můžeme z ní odvodit, jaké povrchové úpravy zdiva zvolit, případně zda bude vhodné, nebo nutné, provést některou z níže uvedených technologií odsolování zdiva.

Odsolovací obětované omítky, zábaly, obklady

Pro odsolení podkladního zdiva se využívají materiály na bázi buničiny, kaolínu, bentonitu, nebo chudé vápenné omítky. Tyto materiály se nanášejí na předem zavlhčené podkladové zdivo a během procesu jeho vysychání dochází k přesunu solí v blízkosti povrchu do odsolovací vrstvy. Po určité době se obklad ze zdiva odstraní i se značným množstvím solí. Zpravidla se pro odsolení zdiva tímto způsobem proces několikrát opakuje. Při vydařeném procesu odsolení pomocí obkladů lze dosáhnout redukce zasolení stavebních prvků o 80 – 90%.

Nástřiky zdiva pro neutralizaci solí

Další technologií, kterou můžeme uplatnit, jsou postřiky podkladního zdiva pro neutralizaci solí. Fungují na principu převedení ve vodě snadno rozpustných solí na sloučeniny ve vodě nerozpustné nebo méně rozpustné. Roztoky pro neutralizaci solí se využívají jako úprava zdiva po odstranění původních omítek a pročištění spár. Jsou aplikovány před sanačními omítkami. Tyto roztoky dokáží ochránit nově aplikované sanační omítky před vlivem vysokých koncentrací stavebně škodlivých solí a umožňují sanačním omítkám spolehlivě vyzrát.

Odsolení pomocí technologie propařování zdiva

Metoda propařování zdiva je používána u velmi silně zasolených konstrukcí, kde přímými sanačními metodami (hlavně aktivní elektroosmózou) lze dosáhnout jen omezeného snížení zasolení. Pro výraznější snížení koncentrace škodlivých solí použijeme tuto technologii.

Jako vyvíječ páry je používán vysokotlaký čistič s ohřevem a vodou chlazeným motorem. Ten vyvíjí při svém chodu páru o teplotě 100-130°C a tlak přibližně 50 barů. Kontaminovaná voda a zbytky nesoudržného zdiva a omítek, které se při propařování uvolní, jsou jímány výkonnými stavebními vysavači. Tuto vodu je nutno z prostor takto čištěné stavby odvádět a ekologicky jí likvidovat. Proces parního čištění zdiva je obvykle složen alespoň ze dvou cyklů, mezi kterými jsou čtyřdenní technologické přestávky.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka