Odvlhčování – odvlhčovače a vysoušeče vzduchu

Vlhkostní průzkum

Odvlhčovače a vysoušeče vzduchu jsou vhodné do prostor, kde je třeba uměle snížit relativní vlhkost vzduchu. Jde hlavně o místa, která nejde větrat přirozeným způsobem pomocí oken, nebo větracích průduchů. Jsou vhodné také pro použití v zimním období, kdy se kvůli nízkým venkovním teplotám omezuje větrání a v interiéru narůstá relativní vlhkost vzduchu vlivem lidské činnosti. Často pak nadměrná vlhkost vzduchu vede k tvorbě kondenzací na studeném povrchu a následně k rozvoji plísní.

Použitím odvlhčovače snižujeme relativní vlhkost vzduchu a tím zvyšujeme jeho kapacitu pojímat další vodu obsaženou v pevných materiálech. Proto je využíváme nejčastěji jako doplněk technologií vysoušení zdiva – sálavé panely, nebo mikrovlnné vysoušení, při nichž dochází k výraznému nárustu relativní vlhkosti vzduchu v interiéru vysoušených prostor.

Systémy pro odvlhčování vzduchu nacházejí další uplatnění při rekonstrukcích. Zejména pak při aplikaci povrchových úprav a sanačních omítek na zdivo ve špatně větratelných prostorách, jakými jsou například suterény. Pomocí odvlhčovačů vzduchu dokážeme regulovat vnitřní mikroklima a udržet relativní vlhkost v mezích, aby bylo zajištěno správné vyzrání sanačních omítek.

Vysoušeče vzduchu mají uplatnění také při výstavbě novostaveb, kde napomáhají rychlejšímu průběhu vysoušení technologické vlhkosti stavby (např. po vylití podlah, nebo aplikaci omítek) a celkově tak urychlují proces výstavby a návaznost dalších stavebních činností.


Nezávazná poptávka

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka