Řezání konstrukcí stěnovou pilou

Řezání konstrukcí stěnovou pilou

Stěnová pila nachází uplatnění v případech, kdy potřebujete provést vysoce přesné řezy v betonové, železobetonové či zděné konstrukci. Lze s ním provádět řezy do svislých, šikmých i vodorovných ploch. Hodí se všude tam, kde potřebujete velmi přesně, bez vibrací a s minimem prachu a nepořádku provést nový otvor, cokoliv v konstrukci vyříznout, případně z konstrukce oddělit. Stěnové řezání konstrukcí je vhodné také u demolic objektů.

Pilu je možné kotvit na podlahu, stěnu či římsy. Stěnová pila s diamantovým kotoučem zaručuje vysoce přesný řez v betonové konstrukci se silnými vyztužujícími prvky. Přesnosti je v tomto případě dosaženo pevně ukotvenou pojezdovou kolejnicí, po které se stěnová pila pohybuje při řezání. Výsledkem je precizní práce za pomoci zkušených pracovníků a skvělého vybavení.

Stěnová pila je schopna z jedné strany konstrukce řezat do hloubky až 700 mm, při oboustranném řezání pak 1400 mm. Provedená práce je rychlá, přesná, bezprašná a s minimálním hlukem.

Oblasti využití stěnové pily:

 • Řezání dveří, oken, prostupů v konstrukcích.
 • Srovnávání nerovných úseků stěn.
 • Řezání dilatačních spár.
 • Zvětšování nebo zarovnávání již existujících otvorů.
 • Odřezávání balkonů a schodišť.
 • Řezání a dělení železobetonových konstrukcí, panelů a bloků.
 • Provádění hlubších drážek v konstrukci, odvodňovacích kanálků.
 • Postupné a řízené demolice celých objektů.
 • Rozřezávání betonových prvků.
 • Odstraňování poškozených konstrukcí.

Výhody řezání konstrukcí stěnovou pilou:

 • Čisté a přesné řezání konstrukcí bez nutnosti dalších zednických úprav a začištění.
 • Práce jsou prováděny s výrazným omezením hlučnosti, díky odsávání prachu je omezena prašnost na minimum.
 • Řezání konstrukcí stěnovou pilou je bezvibrační, nedochází tedy k nadměrným otřesům.
 • Okolí řezu není zatíženo možnými statickými poruchami.
 • Práce mohou být prováděny rychle, okolní provoz je minimálně omezen.
 • Diamantové kotouče jsou při řezání chlazeny minimálním množstvím vody, kterou lze efektivně odsát průmyslovým vysavačem.
 • Díky modernímu a sofistikovanému vybavení řezacího stroje je možno okamžitě kontrolovat kvalitu, hloubku a rychlost řezu.
 • Během řezání konstrukcí vzniká minimální množství dodatečné suti.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka