Tryskání a pískování povrchů

Tryskání a pískování povrchů

Tryskání povrchu, nebo také pískování, je vysoce účinná technologie čištění a renovace prakticky jakýchkoliv povrchů. Ke své funkci využívá proud velmi jemných částic (abraziva), které jsou metány na požadovanou plochu pod vysokým tlakem a svou kinetickou energií z povrchu odstraňují nežádoucí vrstvy. Tímto postupem je možno dosáhnout velmi jemného a sjednoceného vzhledu povrchu, který po otryskání vypadá jako nový.

Pískování využíváme pro odstranění starých nežádoucích nátěrů, graffiti, nečistot, koroze, zbytků omítek, ale také pro zdrsnění povrchu před aplikací dalších povrchových úprav. Tryskat a pískovat lze prakticky jakýkoliv povrch. Nejčastěji se používá k otryskání povrchů zdiva, fasád, kamenných prvků, historicky cenných staveb – památky, sochy, kašny, pohledové zdivo, sklepní prostory, klenby. Pískování nachází uplatnění při renovaci jakýchkoliv povrchů kovových předmětů – odstranění starých nátěrů, nebo koroze. Lze využít k očištění a sjednocení povrchu betonové nebo dřevěné konstrukce.

K tryskání a pískování povrchů používáme metodu suchého pískování a mokrého pískování. Suché pískování lze využívat hlavně v exteriéru a na otevřených prostranstvích, neboť je poměrně prašné.

Mokré pískování do značné míry eliminuje prašnost, protože k proudu abraziva je přimíchávána voda, která zabraňuje rozprašování abraziva po okolí. Mokré pískování lze používat v interiérech, případně v centrech měst, kde by větší prašnost způsobila nepříjemnosti.

Oblasti využití tryskání a pískování povrchů:

  • Pískování a povrchové úpravy zdiva: Pískováním lze zdivo očistit rychle a bez námahy. Výsledkem tryskání je navíc rovnoměrně očištěný povrch. Použitelné je jak suché, tak i tzv. mokré tryskání.
  • Pískování kamene a kamenných povrchů: Využívá se k renovaci a odstranění zvětralých částí, odstranění graffiti, očištění povrchu, likvidaci plísní, odstranění nesoudržných vrstev, sjednocení povrchu, dekorativní tryskání, obnova památkových objektů, soch, kašen atd., zdrsnění nebo vyhlazení povrchu.
  • Čištění dlažeb pískováním: Využívá se k renovaci dlažby s cílem obnovit původní vzhled, k čištění povrchu od mastnost a dalších špatně čistitelných nečistot, k odstranění organických nečistot. Je účinnější než působení horké páry.
  • Pískování a povrchová úprava plechů: Lze výborně využít k renovaci veteránů, nebo v automobilovém průmyslu. Široké uplatnění v odstranění rzi, barev, předúpravy pro další povrchové úpravy a další.
  • Pískování a povrchová úprava ocelových konstrukcí: Největší význam má jako úprava před aplikací žárového nástřiku, případně před nanášením nátěrových hmot. Tryskání zajistí sjednocení povrchu, který bude dokonale čistý a odmaštěný. Výsledkem pískování může být povrch, který je hladký nebo naopak zdrsněný. Otryskání funguje rovněž jako velmi účinný způsob, jak zlikvidovat korozi nebo původní nátěr. Využívá se k očištění a předúpravě ocelových hal, mostů, nosníků, strojů, tunelů, stožárů elektrického vedení a další.
  • Pískování a povrchová úprava kovů: Pískovat lze plotové dílce, disky aut, karoserie automobilů, ocelové konstrukce, kovářské výrobky, autodíly, zábradlí, schodiště, mechanické stroje, stavební stroje a další.
  • Pískování a povrchová úprava dřeva: Pískováním můžeme navrátit dřevu původní podobu. V průběhu let na dřevěné materiály působí celá řada vnějších vlivů, které postupně narušují jeho vzhled. Konkrétně se u dřevěných povrchů používá pískování např. k odstranění starých nátěrů, laků, k renovaci poškozených povrchů, k renovaci krovů, dřevěných altánů, roubených staveb, dřevěných chat a další. Pískování můžeme použít též k renovaci dřevěného nábytku, rámů oken a dveří a k úpravě dřevěných podlah.
  • Pískování a povrchová úprava betonů a betonových povrchů: Pískování dokáže nejen velmi rychle vrátit vzhled betonového povrchu do původního stavu, ale také ho vyhladit nebo naopak zdrsnit a připravit pro nanášení nových vrstev materiálu nebo pro atraktivní vzhled. Betonové konstrukce se pískují také pro odstranění degradovaných nesoudržných vrstev před provedením reprofilací a sanací. Pískování lze ideálně využít k otryskání odhalené výztuže železobetonových konstrukcí od koroze do požadovaného lesku před nanášením pasivačního nátěru.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka