Vzduchové izolace – odvětrávané podlahy, kanálky, sokly

Vzduchové izolace

Vzduchové dutiny

V současné době se na nových stavbách systémy odvlhčování budov pomocí proudění vzduchu již prakticky nevyužívají. V případě historických památek nebo starých objektů je však situace jiná a tyto metody, které jsou člověku známy již mnoho tisíc let, lze úspěšně využít. Základním principem této metody je oddělení zdiva, případně podlahy, od zdroje vlhkosti pomocí odvětrávané vzduchové dutiny. Nutné je zajistit přirozenou nebo nucenou cirkulaci vzduchu v dutině za pomoci nasávacích a výdechových otvorů.

Výhody vzduchových izolačních systémů:

  • Lze je s úspěchem využít k sanaci vlhkého zdiva u historických objektů, kde není možné nijak mechanicky zasahovat do struktury zdiva.
  • Mnohé staré historické objekty měly v minulosti funkční odvětrávací systémy, které dlouhodobě udržovaly tyto stavby v dobrém stavu. Následnými stavebními úpravami, rekonstrukcemi a modernizacemi došlo k narušení či úplnému zrušení původních větracích systémů, což v mnoha případech vedlo k zvýšení vlhkosti zdiva. Pokud to technické parametry dovolí, je vhodné tyto systémy obnovit, případně je využít jako doplněk k dalším sanačním opatřením proti vlhkosti.

Vzduchové dutiny se využívají u historických objektů, nebo u budov se zhoršenou statikou s nemožností provedení razantního zásahu do zdiva. Jejich nevýhodou je menší účinnost oproti jiným přímým sanačním metodám, proto je vhodné je kombinovat např. s aktivní elektroosmózou – zejména v případě historických objektů. Z hlediska členění vzduchových dutin hovoříme o dutinách stěnových (na vnitřní nebo vnější straně obvodových stěn), dutinách pod úrovní terénu (na vnitřní a vnější straně obvodových stěn) a dutinách pod podlahami.

Odvětrávané podlahy

Jedná se o dlouho využívaný systém sanace vlhkého zdiva založený na vytvoření oddělené vzduchové dutiny pod podlahou. Při rekonstrukci podlahových vrstev a po vybourání původních podlah se využije systému tvarovek, které se položí na podkladní štěrkopískové lože. Tvarovky jsou dodávány v různých rozměrech a lze tak přizpůsobit velikost odvětrávané dutiny plánované výšce pochozí vrstvy podlahy. Systém tvarovek je po aplikaci na připravené lože zalit betonem a na něj jsou položeny další vrstvy podlahy. Konstrukce podlahy je oddělena od země vzduchovou dutinou, kde dochází k cirkulaci vzduchu za pomoci nasávacích a odsávacích otvorů a k přirozenému odvádění přebytečné vlhkosti mimo objekt. Cirkulaci vzduchu v podpodlahové dutině zajistíme ideálně přirozenou cestu např. napojením na nepoužívaný komín, případně jsou využity pomaluběžné ventilátory. Systém je vhodný i k odvodu zdraví škodlivého radonu mimo podloží domu.

Odvětrávané podlahy je dobré v případě vysoké vlhkosti zdiva kombinovat s dalšími sanačními metodami a následnými opatřeními. Ideální je kombinace s aktivní elektroosmózou a s povrchovou úpravou vlhkých stěn sanačními omítkami.

Odvětrávané sokly

Soklová část zdiva je jednou z nejvíce vlhkostí namáhaných konstrukcí celého domu. Sokly bývají vystaveny vlhkosti vzlínající z podzákladí, vlivu povětrnostních podmínek a střídaní období mrazu a vysokých teplot. Často jsou vystaveny i působení odstřikové vody od silných dešťů nebo od projíždějících vozidel. Soklová část zdiva by měla sloužit jako ochrana obvodového zdiva proti výše uvedeným jevům. Princip odvětrávaného soklu spočívá ve vytvoření vzduchové dutiny na venkovní straně obvodového zdiva. Zavěšení speciálního soklu chrání původní zdivo před vlivem povětrnostních podmínek a vzduchová dutina umožňuje odpařování vlhkosti z původního zdiva a její následné odvětrání.

Závěsné odvětrávané sokly se provádějí z materiálů, které splynou s fasádou domu a mají vynikající mrazuvzdorné vlastnosti a minimální nasákavost. Samozřejmostí je také povrchová hydrofobizace. Vzduchová dutina za zavěšenými soklovými prvky je propojena s venkovním prostředím systémem otvorů, aby zde docházelo k cirkulaci vzduchu. Tato úprava pomůže snížit vlhkost zdiva, a zároveň jej chrání od povětrnostních vlivů a odstřikové vody.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka