Kamerové zkoušky, kontroly a revize potrubí

Vlhkostní průzkum

Jak probíhají kamerové zkoušky potrubí?

Nejčastější důvody, proč provést monitoring a trasování kanalizace:

 • Zjištění mechanické překážky v kanalizaci, odhalení příčin ucpání potrubí.
 • Zjištění příčin vlhnutí zdiva na určitých místech z důvodu úniku splaškové nebo dešťové vody z kanalizace.
 • Zjištění konstrukčních závad v kanalizaci, kdy v blízkosti vedení potrubí dochází k sedání terénu.
 • Možné odhalení příčin statických problémů objektu (vznik trhlin na stěnách, sedání objektu) v místech porušené kanalizace.
 • Odhalení počtu odboček a šachet v kanalizačním systému domu, včetně vyznačení kudy je potrubí vedeno pomocí systému trasování.
 • V případě, kdy potřebujete zjistit, zda je nové potrubí správně technicky provedeno.
 • V případě zaplavování suterénu, nebo v případě zápachu.
 • Když potřebujete zkontrolovat kanalizaci po opravě.

Ukázka použité techniky:

Inspekční kamera VIS 350 Wöhler

Inspekční kamera VIS 350 Wöhler zobrazuje na barevném 7" TFT LCD displeji reálný obraz snímaný pomocí kamerové hlavy. Kamera se používá pro inspekce, revize a monitoring různých typů patrubí ( kanalizace, odpadu, okapových svodů, komínů, plynu, větrání, ventilace, rekuperace, klimatizace, centrálního vysavače, atd. ). Inspekční kamera VIS 350 Wöhler disponuje elektronickým metrickým počitadlem vzdálenosti, záznam lze uložit na SD kartu a najdete zde i mini USB konektor.

Mezi hlavní přednosti inspekční (servisní či revizní) kamery VIS 350 Wöhler patří

 • kamerová hlava - otočná 360° / výkyvná 180° / vodě odolná / LED osvětlení
 • intenzita osvětlení - kamera dokáže i v tmavém prostředí přenášet velmi ostrý obraz
 • lokátor - nedílnou součástí kamerové hlavy je vestavěný vysílač, umožňující rádiovou lokalizaci kamerové hlavy
 • funkce HOME- automatické vyrovnání kamerové hlavy do polohy vpřed
 • zobrazení pozice a úhlu kamerové hlavy

Inspekční, kanalizační, komínový systém VIS 350 Wöhler - využití

 • vyhledání a revize poškozeného místa: kanalizace, odpadní potrubí, plynové potrubí, ventilační potrubí, klimatizace, spalinová cesta
 • diagnostika závad ve stavebnictví: sádrokartonové podhledy, stěny, stropy, komíny,atd.- možnost využití taktéž endoskopické kamery (endoskop)

Lokátor Wöhler L200

Lokátor Wöhler L200 lokalizuje rádiový signál kamerové hlavice. Poškozené místo je rychle nalezeno a označeno díky přesné lokalizaci na přehledném barevném displeji. Takto jednoduše a pohodlně funguje lokalizace s přístrojem Wöhler L 200. Lokátor L 200 lze připevnit na teleskopiskou tyč. Na displeji se zobrazuje naváděcí kříž, nastavený na horizontálním rastru. Následně je k dispozici i dobře slyšitelný akustický signál, který je přenášen hlasitým odposlechem nebo sluchátky. Naváděcí kříž a intenzita signálu ukazují, jak daleko a ve kterém směru se lokalizovaný bod nachází. Mezi hlavní přednosti přístroje L 200 patří:

 • lokalizace rádiového signálu kamerové hlavy - rychlé nalezení poškozených míst
 • jednoduché užití - navádění displejem během lokalizace
 • barevný displej - velmi dobrá čitelnost

Ceník monitoringu a trasování kanalizace:

Revize kanalizace:

Do 10m ks: 2000 kč + 21 % DPH

11 – 50m 1m: 200 Kč + 21 % DPH

51 – 100m 1m: 180 Kč + 21 % DPH

Trasování kanalizace:

Do 10m ks: 1500 Kč + 21 % DPH

11 – 50m 1m: 150 Kč + 21 % DPH

51 – 100m 1m: 130 Kč + 21 % DPH

Záznam z revize kanalizace zaslaný elektronicky:

500 Kč/ks + 21 % DPH

Doprava od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět:

8 Kč/km + 21 % DPH

Možné návrhy řešení sanace vlhkého zdiva

Jednoduchý písemný návrh řešení

Stavebně-technický posudek

Projekt sanace vlhkého zdiva

Stavebně-technický posudek

 • Je přímo spojen s osobní prohlídkou a provedením podrobnějších vlhkostních průzkumů – minimálně provedení měření vlhkosti mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350 B.
 • Obsahuje formulaci příčin a následků vlhkostních poruch objektu.
 • Obsahuje podrobný písemný návrh řešení a popis sanačních technologií, vhodných pro použití na dané stavbě.
 • Obsahuje vyhodnocení provedených vlhkostních průzkumů, včetně zpracování grafických výstupů z PC programů, určených pro analýzu získaných dat.
 • Obsahuje popis a postup provádění sanačních prací s možností dle popisu provést jednodušší práce svépomocí.
 • Může obsahovat i rozdělení prací na etapy tak, aby na sebe úspěšně navazovaly, dle finančních možností investora, a nakonec vytvořily úspěšný celek dle požadavků na finální stav.
 • Obsahuje podrobný položkový rozpočet pro kalkulaci ceny sanace.
 • Obsahuje zakreslení sanačních prací do poskytnutých stavebních výkresů objektu.

Cena stavebně technického posudku:

Od 3000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu a složitosti řešeného problému).

Projekt sanace vlhkého zdiva

 • Zahrnuje kompletní obsah stavebně technického posudku.
 • Zahrnuje provedení komplexních vlhkostních průzkumů na dané stavbě dle potřeby – mikrovlnné měření vlhkosti stavebních konstrukcí, odběr vzorků zdiva pro zjištění míry zasolení, měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, měření rosných bodů a teploty konstrukcí pomocí termokamery, průzkum potrubí a skrytých pomocí inspekčních kamer.
 • Výsledky provedených průzkumů jsou zpracovány do protokolu s vysokou mírou grafického výstupu.
 • Jednotlivé průzkumy jsou zakresleny v samostatném výkresu vlhkostního průzkumu.
 • Obsahem protokolu z vlhkostního průzkumu jsou poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a salinitu, vyhodnocení měření, formulací příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu.
 • Obsahuje doporučení způsobu a rozsahu sanačních opatření, podrobné technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Včetně zaslání technických listů a certifikátů výrobků pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Obsahuje zakreslení sanačních technologií a prací do stavebních výkresů objektu. V případě neexistence výkresů obsahuje i pasport současného stavu a vytvoření stavebních výkresů dle potřeby projektu. Obsahuje zakreslení důležitých detailů sanace.
 • Obsahuje podrobné zdůvodnění použitých sanačních technologií a postupů.
 • Zahrnuje návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci.
 • Zahrnuje potřebné technické a souhrnné zprávy.
 • Obsahuje výkaz výměr, položkové rozpočty a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Cena zpracování projektu sanace vlhkého zdiva:

Od 10 000 Kč + 21 % DPH (závisí na velikosti objektu, náročnosti zpracování projektu a složitosti řešení problémů).

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů