Odstranění vlhkosti ze zdiva - vlhkostní průzkum

Vlhkostní průzkum

Odstranění vlhkosti ze zdiva? Pomůže vlhkostní průzkum

Průzkum vlhkého domu je základním zdrojem informací pro sestavení optimálního návrhu sanačních opatření a technologií, které jsou na dané stavbě použitelné a budou zde dlouhodobě účinné. Fakta zjištěná při průzkumu slouží jako zdroj informací jak pro investora, tak také pro nás. Na základě vyhodnocení výsledků zjištěných při ohledání nemovitosti jsme pak schopni navrhnout optimální sanační systém, který odpovídá požadavkům investora na jakost, trvanlivost a budoucí využití sanovaných prostor. Výsledky vlhkostního průzkumu umožňují projekt sanace vlhkého zdiva optimálně vybalancovat, čímž se zabrání použití nevhodných postupů a technologií. Ve výsledku pak zefektivňuje a zlevňuje celkovou rekonstrukci.

Jak probíhá vlhkostní průzkum?

Co může obsahovat diagnostika staveb

Vložte přílohu (max. velikost 10MB)
Informace o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů