Statické zajištění konstrukcí pomocí uhlíkových tkanin a rohoží

Vlhkostní průzkum

Tkaniny a rohože jsou materiály vyrobené z uhlíkových vláken. Jsou navrženy pro plošné zesílení stavebních prvků proti výbušným, deformačním a razícím silám. Konstrukce ovinuté výztužnou uhlíkovou tkaninou či rohoží jsou odolnější proti přetvoření v příčném směru. Zvyšuje se pevnost a mezní přetvoření konstrukčního prvku. Na zesilňování ovinutím jsou nejčastěji používány tkaniny z uhlíkových vláken, v menší míře pak ze skleněných, nebo aramidových vláken. Rohože a tkaniny jsou vhodné pro zvýšení houževnatosti nosných prvků konstrukce, jako jsou sloupy, pilíře podpěrné konstrukce.

Tkaniny a rohože je nutno aplikovat na předem dobře připravený a obroušený povrch konstrukce. K propojení rohože nebo tkaniny s podkladem se využívá dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic.

Výhody systému statického zajištění uhlíkovými tkaninami a rohožemi:

 • Vysoká pevnost a nízká hmotnost.
 • Minimální aplikační tloušťka.
 • Jednoduchá aplikace na hranaté a zaoblené prvky.
 • Nenaruší provoz v objektu, může být aplikováno s minimálními požadavky na pracovní prostor a omezení provozu v objektu.
 • Velmi malá tloušťka materiálu – je možné bezproblémové překrývání.
 • Nezvyšují hmotnost celé konstrukce ani konstrukční rozměry stavebních prvků.
 • Jsou celkově šetrné ke stavbě, do konstrukce není výrazně zasahováno a tkaniny nebo rohože je možno skrýt pod povrchovou úpravou, aby nenarušovaly estetický dojem.
 • Tkaniny a rohože jsou odolné vůči agresivním látkám a nepodléhají korozi.
 • Dlouhodobá životnost a minimální údržba.

Typická aplikace:

 • Dodatečné vyztužení a zesílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.
 • Zesilování betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol.
 • Snížení deformací, průhybu a šířky trhlin, snížení napětí ve výztuží, snížení únavy materiálu.
 • Zvýšení odolnosti konstrukcí vůči seismickým vlivům.
 • Zesílení a zvýšení únosnosti sloupů.
 • Zvýšení celkového zatížení konstrukčních prvků.
 • Prodloužení životnosti a provozuschopnosti konstrukce.
 • Zvýšení nevyhovující únosnosti historické konstrukce dle platných norem.