Vyztužování konstrukcí dodatečně vlepenou helikální výztuží

Vyztužování konstrukcí dodatečně vlepenou helikální výztuží

Technologií helikálních výztuží se v dnešní době vyztužuje kamenné, smíšené a cihelné zdivo, betonové konstrukce, sešívají se trhliny a statické poruchy. Dodatečně vlepená výztuž umožňuje v konstrukci posílení tahové únosnosti a obnovení prostorové tuhosti. Výztuž je velmi variabilní ve své aplikaci a lze ji aplikovat jak do drážek, tak do vrtů v konstrukci, nebo různě kombinovat a aplikaci do drážek a do vrtů dle možností a požadavků na statické zajištění. Díky tomu je s ní možno řešit širokou paletu konstrukčních detailů a kotvení.

Systém helikální výztuže sestává z dvou komponentů. Prvním z nich je speciální šroubovicová ocelová výztuž z korozivzdorné (nerez) oceli, která je odolná proti agresivnímu prostředí a má dvakrát větší pevnost v tahu než běžná betonářská výztuž. Šroubovicový tvar výztuže zabezpečuje kvalitní propojení s vysokopevnostní maltou, která je druhým komponentem celého systému. Aby byla helikální výztuž v drážce, nebo ve vrtu dobře zafixována a propojena s podkladním zdivem, používá se k jejímu krytí a fixaci polymer-cementová malta s vysokou přídržností k většině zdících materiálů a betonu. Malta má dobrou plasticitu a zároveň hustotu, což umožňuje její aplikaci do drážek i do vrtů.

Výhody systému helikální šroubovicové výztuže:

 • Vysoká účinnost a soudržnost se všemi běžnými zdícími materiály a betony.
 • Roznáší nová napětí v konstrukci.
 • Nevnáší do konstrukce žádné nové síly a napětí.
 • Vysoká variabilita a možnost řešení prakticky neomezené řady detailů.
 • Výztuž je možno snadno tvarovat a krátit.
 • Rychlý nárůst pevnosti a vysoká odolnost proti korozi.
 • Aplikace do drážek a vrtů pod líc konstrukce – nenaruší estetický vzhled stavby.
 • Zásah do konstrukce stavby je minimální.

Typická aplikace:

 • Sešívání trhlin zdiva a betonu.
 • Vytváření vnitřních a vnějších nosníků ve zdivu.
 • Vyztužení nadpraží ve zdivu.
 • Vyztužování obloukových překladů a zděných kleneb.
 • Spojení odtržených klenebních vrstev vložením výztuží do vrtů.
 • Kotvení zdiva v místě odtržení vnitřní zdi od obvodové.
 • Dodatečné kotvení a zesilování sendvičového zdiva.