Zesilování konstrukcí uhlíkovými tyčemi

Vlhkostní průzkum

Technologií dodatečně vložených uhlíkových tyčí se v dnešní době vyztužují zejména betonové a železobetonové konstrukce, sešívají se trhliny a statické poruchy a nahrazuje se původní zkorodovaná ocelová výztuž. V menší míře je využívána ke statickému zajištění zděných konstrukcí. Dodatečně vlepená výztuž umožňuje v konstrukci posílení tahové únosnosti. Výztuž je velmi variabilní ve své aplikaci a lze ji použít jak do drážek, tak do vrtů v konstrukci, nebo různě kombinovat aplikaci do drážek a do vrtů dle možností a požadavků na statické zajištění. Nevýhodou je nemožnost výztuž ohýbat, takže nelze přecházet s jedním prutem výztuže z drážky do vrtu a obráceně. Naopak velkou výhodu nacházejí uhlíkové materiály při aplikaci do betonových a železobetonových konstrukcí, kde mohou nahradit korodující výztuž. Jelikož se jedná o nekovový materiál, nepodléhají tyče korozi.

Systém uhlíkových tyčí sestává z dvou komponentů. Prvním z nich je tyč z uhlíkových vláken vyztužených polymery. Jedná se o kompozitní materiály složené z vysoce pevnostního vlákna obaleného v polymerovém pojivu. Tato výztuž pak vykazuje velmi vysokou pevnost při namáhání v tahu. Jedná se o nekovové materiály, takže jsou odolné proti agresivnímu prostředí a absolutně nepodléhají korozi. Druhým komponentem systému je vysoce pevnostní polymer cementová malta s dobrou přídržností k betonu a ke všem běžným zdícím materiálům. Má dobrou plasticitu a zároveň hustotu, což umožňuje její aplikaci do drážek i do vrtů.

Výhody systému uhlíkových tyčí:

 • Vysoká účinnost a soudržnost se všemi běžnými zdícími materiály a betony.
 • Roznáší nová napětí v konstrukci.
 • Nevnáší do konstrukce žádné nové síly a napětí.
 • Vysoká chemická odolnost a absolutně nekorodující materiál.
 • Dlouhodobá životnost a minimální údržba.
 • Vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti.
 • Váhově lehké a jednoduché na aplikaci.
 • Aplikace do drážek a vrtů pod líc konstrukce – nenaruší estetický vzhled stavby.
 • Zásah do konstrukce stavby je minimální.

Typická aplikace:

 • Dodatečný výztužný systém pro posílení zejména betonových a železobetonových konstrukcí.
 • Zesílení panelových staveb a panelových domů.
 • Sešívání trhlin – použitelné u betonu a v menší míře u zdiva.
 • Skvělá náhrada zkorodované výztuže v železobetonu – nová nekorodující výztuž.