FAQ

Vysoušení zdiva dotay
Máte vlhkou nemovitost, problémy s vlhkou stavbou jakéhokoliv typu? V tom případě se na nás obraťte. Možností máte hned několik. Můžete rovnou zavolat na telefonní číslo 603 575 633. Dovoláte se k nám na ústřednu, kde můžete okamžitě řešit Váš problém s vlhkostí zdiva. Buď si rovnou domluvíte schůzku na požadované nemovitosti, případně bude kontakt na Vás předán jednomu z našich technických pracovníků, který s Vámi bude dále problém řešit. Nejčastěji se poté domluvíte na schůzce, aby mohl náš technik určit přesně příčiny vlhnutí stavby a navrhnout na ně adekvátní řešení. Poté technik vypracuje návrh sanace vlhkého zdiva, který je přímo šitý na mírů problémům s vlhkostí, které zjistil při prohlídce Vaší nemovitosti. Samozřejmostí je i zaslání položkového rozpočtu, abyste věděli, kolik Vás to celé bude stát. Po zvážení návrhu je tu náš technik stále pro Vás a dovysvětlí Vám Vaše případné doprovodné otázky. Pokud budete s návrhem sanace spokojeni, můžete se domluvit na terminu jeho realizace. Vše řešíte s jedním odborníkem, který Vás celým procesem provede.
Záleží na rozsahu problémů s vlhkostí, které Vaši nemovitost trápí. Náš technický pracovník s Vámi bude určitě prvotně konzultovat vše po telefonu. Většinou pak preferujeme osobní prohlídku a provedení dodatečného vlhkostního průzkumu, který určí přesně problémy s vlhkostí a navrhne na ně adekvátní řešení. Můžete se ale také domluvit tak, že pošlete na mail půdorys s rozměry jednotlivých stěn (okótovaný půdorys) a s vyznačením stěn, které chcete izolovat. Případně zašlete i výkaz výměr. Dále je zapotřebí znát materiál, ze kterého je zdivo postaveno a v ideální případě přiložit pár fotografií - celkový pohled na budovu, fotografie z interiéru a exteriéru. Na základě těchto podkladů Vám zpracujeme sanační návrh s rozpočtem i bez návštěvy na místě naším technikem.
Cenové relace sanačních technologií jsou uvedeny na konci stránek s jejich popisem. Jedná se o ceny orientační, ve kterých se pohybuje většina realizací. Pro určení přesné ceny je třeba, aby náš technický pracovník objekt navštívil, zjistil příčiny problémů a určil konkrétní technologii sanace vlhkého zdiva (případně soubor technologií), které jsou v daném případě nejvhodnější pro jejich řešení. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím telefonu, emailu nebo formuláře na https://www.sanotech.cz/nezavazna-poptavka. Váš kontakt bude předán jednomu z našich technických pracovníků, kteří jsou tu pro Vás a zkonzultují s Vámi konkrétní situaci. Poté Vám vypracujeme konkrétní stavební rozpočet s přesnou cenou.
Vlhkostní průzkum provádějí naši techničtí pracovníci za účelem zjištění příčin vlhnutí stavby a nalezení optimálního řešení sanace vlhkého zdiva. Naši pracovníci jsou vybaveni přístroji pro měření povrchové i hloubkové vlhkosti zdiva, mají přístroj na měření vlhkosti vzduchu a v případě potřeby mají možnost odebrat vzorky zdiva. Pro rozsáhlejší vlhkostní průzkumy disponujeme též systémem pro detekci poruch potrubí a okapových svodů pod domem a systémem MOIST 350-B, což je technologie založená na principu mikrovln, schopná provést plošný sken zdiva a změřit v něm vlhkost do hloubky až 80 cm. Během prohlídky objektu je vhodné projít veškerý interiér i exteriér objektu a většina prostor v domě by tak pro technika měla být přístupná. Dále je dobré mít na schůzku s technikem připraveny základní plánky objektu. Ideální je půdorys suterénu a přízemí, který obsahuje rozměry stěn a místností a dále řez objektem (pokud je k dispozici). Výstupem z prohlídky je návrh sanace vlhkého zdiva, ve kterém jsou jasně popsány příčiny vlhnutí stavby. Dále návrh obsahuje zvolené technologie pro sanaci vlhkého zdiva, jejich popis, záruční informace, technologii provádění a položkový rozpočet.
Pokud již existují konkrétní projevy vlhkosti (solné výkvěty, tmavé mokré skvrny na zdi, zatuchlý zápach a podobně), je nejvyšší čas sanaci zdiva řešit. Vlhkost je často skryta ve zdivu, kdy sice přímo neovlivňuje situaci v interiéru, ale zbytečně narušuje strukturu zdiva a snižuje jeho tepelnou izolaci.
Vytíženost našich pracovníků závisí na aktuální situaci. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc, v každém případě je však dobré sanaci zdiva neodkládat.
Každá technologie sanace vlhkého zdiva má své klady a zápory a nelze tak jednoznačně upřednostnit některou technologii před jinou. Naší úlohou v řešení Vašich problémů s vlhkostí je Vám výběr vhodné technologie usnadnit a na základě provedené prohlídky objektu a zjištěných skutečností Vám navrhnout pro Vaši stavbu nejvhodnější řešení izolace a sanace zdiva. Naše společnost aplikuje širokou paletu sanačních technologií, od klasických mechanických izolací, až po nejmodernější technologie sanace zdiva. Díky tomuto širokému výběru možných sanačních postupů a řešení Vám nabízíme optimální, či variantní způsoby provedení sanace, s maximální vhodností zvolené technologie vzhledem k charakteru objektu a také vzhledem k Vašim možnostem. Díky široké paletě možných sanačních technologií, které nabízíme, Vám tak nebudeme vnucovat něco, o co nemáte zájem a co by pro Vás bylo zbytečné, nemělo zaručený efekt odvlhčení zdiva a stálo Vás to neúměrné množství finančních prostředků.
Invazivní metody nejsou jediným možným řešením, vždy ale závisí na konkrétní situaci nemovitosti. Nabízíme sanaci zdiva prostřednictvím několika neinvazivních metod, nejlépe bude, pokud provedeme vlhkostní průzkum, na základě kterého doporučíme ideální řešení.
Zavolejte nám, domluvíme se na prohlídce nemovitosti a najdeme, kde je problém.
Pokud chystáte opravdu generální rekonstrukci, pak určitě doporučujeme provést izolace zdiva, jako jednu z prvních věcí. Zpravidla je dobré izolace provést na objektech, které jsou starší více než 30 let a lze tedy předpokládat, že jejich původní hydroizolace budou časem dosluhovat, případně jsou již na některých místech za hranou své životnosti. Doporučujeme tedy raději izolaci zdiva nepodcenit a provést ji, i když se zdivo jeví suché. V budoucnu Vás vlhkost může nemile překvapit a provedení opatření pro její odstranění je pak zpravidla mnohem nákladnější, než tato opatření provést rovnou během generální rekonstrukce. V naší stavební praxi se setkáváme s mnoha takovými objekty.
Sanační práce je ideální provádět jako jednu z prvních činností při rekonstrukci. Zpravidla nejvhodnější dobou je okamžik po skončení bouracích a vyklízecích prací. Pokud jsou vybourané podlahy, oklepané omítky a je odstraněna suť z těchto činností, tak nastává vhodný okamžik pro náš nástup na stavbu. Mohou být provedeny také podkladní betony nových podlah. Sanační práce je rovněž dobré provést před instalací nových rozvodů a inženýrských sítí a před osazením nových oken. Provedení sanačních prací v dostatečném časovém předstihu před dalšími pracemi - zejména novými povrchovými úpravami (omítky, pochozí vrstvy podlah apod.) - umožní zdivu déle vysychat.
Můžeme se domluvit předběžně i takto. Budeme od Vás potřebovat dobře zpracovaný výkres s vyznačenými rozměry jednotlivých místností a s šířkou stěn. Dále popis z jakého materiálu je zdivo domu postaveno. Do půdorysu objektu pak bude vhodné označit, které zdi si přejete izolovat. Nutné je zaslat kvalitní fotodokumentaci s fotografiemi z interiéru a exteriéru objektu. My Vám na základě těchto informací jsme schopni zpracovat sanační návrh i ve variantách různých technologií. Nicméně, pokud bychom se domluvili na realizaci, je vždy lepší, ještě před příjezdem našich pracovníků, stavbu prohlédnout naším technikem, aby se ujistil, že je návrh proveden a odsouhlasen správně a vše bude na 100% funkční.
Na složitější projekty sanace vlhkého zdiva máme vyčleněný tým odborníků s autorizací wta (autorizace pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti). Disponujeme veškerými diagnostickými přístroji pro určení příčin vlhnutí stavby, s možností provedení podrobné analýzy, kterou provádíme před samotným zpracováním projektové dokumentace k části sanace. Námi zpracovávaný projekt obsahuje zejména výstupy z vlhkostního průzkumu stavby - zjištění stavu zdiva s ohledem na vlhkost a míru zasolení, včetně určení obsahu a druhu stavebně škodlivých solí. K těmto účelům provádíme odběry vzorků zdiva a dále nedestruktivní měření vlhkosti skenováním mikrovlnnou metodou přístrojem MOIST 350-B. Výsledný dokument obsahuje poznatky z místa šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí, fotodokumentaci zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva, popis provedených průzkumů a dokumentaci míst odběru vzorků zdiva, hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a na salinitu, vyhodnocení měření, formulace příčin a způsobů zasolení a vlhnutí konstrukcí objektu, doporučení způsobů a rozsahu sanačních opatření, základní technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních technologií, materiálů a postupů i způsob jejich aplikace. Projekt dále obsahuje zdůvodnění použití jednotlivých sanačních technologií a postupů, návrhové požadavky na vnitřní prostředí a doporučení způsobu užívání daných prostor po provedené sanaci, potřebné technické a souhrnné zprávy, nezbytnou výkresovou část pro sanované konstrukce, výkaz výměr a položkový rozpočet, slepý výkaz výměr jako podklad pro výběrové řízení.
Nezávazná poptávka