Vzduchové izolační systémy

Aktivní elektroosmóza

Vzduchové dutiny

V současné době se na nových stavbách systémy odvlhčování budov pomocí proudění vzduchu již prakticky nevyužívají. V případě historických památek nebo starých objektů je však situace jiná a tyto metody, které jsou člověku známy již mnoho tisíc let, lze úspěšně využít. Základním principem této metody je oddělení zdiva, případně podlahy, od zdroje vlhkosti pomocí odvětrávané vzduchové dutiny. Nutné je zajistit přirozenou nebo nucenou cirkulaci vzduchu v dutině za pomoci nasávacích a výdechových otvorů.

Výhody vzduchových izolačních systémů

  • Lze je s úspěchem využít k sanaci vlhkého zdiva u historických objektů, kde není možné nijak mechanicky zasahovat do struktury zdiva.
  • Mnohé staré historické objekty měly v minulosti funkční odvětrávací systémy, které dlouhodobě udržovaly tyto stavby v dobrém stavu. Následnými stavebními úpravami, rekonstrukcemi a modernizacemi došlo k narušení či úplnému zrušení původních větracích systémů, což v mnoha případech vedlo k zvýšení vlhkosti zdiva. Pokud to technické parametry dovolí, je vhodné tyto systémy obnovit, případně je využít jako doplněk k dalším sanačním opatřením proti vlhkosti.

Vzduchové dutiny se využívají u historických objektů nebo u budov se zhoršenou statikou a s nemožností provedení razantního zásahu do zdiva. Jejich nevýhodou je menší účinnost oproti přímým sanačním metodám, proto je vhodné je kombinovat např. s aktivní elektroosmózou.

Odvětrávané podlahy

Jedná se o dlouho využívaný systém sanace vlhkého zdiva založený na vytvoření oddělené vzduchové dutiny pod podlahou. Při rekonstrukci podlahových vrstev a po vybourání původních podlah se využije systému tvarovek, které se položí na podkladní štěrkopískové lože. Tvarovky jsou dodávány v různých rozměrech a lze tak přesně přizpůsobit velikost odvětrávané dutiny plánované výšce pochozí vrstvy podlahy. Systém tvarovek je po aplikaci na připravené lože zalit betonem a na něj jsou položeny další vrstvy podlahy. Konstrukce podlahy je oddělena od země vzduchovou dutinou, kde dochází k cirkulaci vzduchu za pomoci nasávacích a odsávacích otvorů a k přirozenému odvádění přebytečné vlhkosti mimo objekt. Cirkulaci vzduchu v podpodlahové dutině zajistíme ideálně přirozenou cestu např. napojením na nepoužívaný komín, případně jsou využity pomaluběžné ventilátory. Systém je vhodný i k odvodu zdraví škodlivého radonu mimo podloží domu.

Orientační cena
  • Provedení systému odvětrávané podlahy: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Odvětrávané sokly

Soklová část zdiva je jednou z nejvíce vlhkostí namáhaných konstrukcí celého domu. Sokly bývají vystaveny vlhkosti vzlínající z podzákladí, vlivu povětrnostních podmínek a střídaní období mrazu a vysokých teplot. Často jsou vystaveny i působení odstřikové vody od silných dešťů nebo od projíždějících vozidel. Soklová část zdiva by měla sloužit jako ochrana obvodového zdiva proti výše uvedeným jevům. Princip odvětrávaného soklu spočívá ve vytvoření vzduchové dutiny na venkovní straně obvodového zdiva. Zavěšení speciálního soklu chrání původní zdivo před vlivem povětrnostních podmínek a vzduchová dutina umožňuje odpařování vlhkosti z původního zdiva a její následné odvětrání.

Orientační cena
  • Provedení systému odvětrávaného soklu: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka