Zaškolení a poradenství

Vlhkostní průzkum

Práce se sanačními materiály je technologicky náročnější disciplína. Je třeba přesně dodržovat technologické postupy a řídit se technickými listy výrobců. Jakákoliv odchylka od správné aplikace může mít v budoucnu neblahé následky na celkové kvalitě díla.

Veškerý sanační materiál (sanační omítky, hydroizolační stěrky a další) je od nás možno zakoupit za zvýhodněné ceny s následnou možností aplikace svépomocí.

K této službě nabízíme možnost zaškolení a poskytnutí poradenství při práci s tímto materiálem.

Můžeme Vám zaslat technické postupy a technické listy od jednotlivých materiálů, konzultovat s vámi aplikaci materiálů telefonicky, případně přes videohovor, můžeme se u vás zastavit a dohlídnout na vaše pracovníky při aplikaci a poskytnout jim základní zaškolení přímo na stavbě. Poradíme s technickými úskalími aplikace, abyste se vyvarovali častých chyb, které při aplikaci vznikají.

Cena zaškolení a poradenství při aplikaci sanačních materiálů:

Konzultace po telefonu provádíme a zaslání technických listů a technologických postupů provádíme na vyžádání zdarma.

U zaškolení pracovníků přímo na stavbě účtujeme cestovné 8 kč/km + 21%

DPH od firmy (Václavská 180, Chrudim) a zpět + hodinou sazbu 500 kč + 21%

DPH za každou započatou hodinu školení na stavbě.