Mikrovlnné vysoušení zdiva

Mikrovlnné vysoušení zdiva

Technologie vysoušení zdiva pomocí mikrovln využívá proudu vysokofrekvenční energie, která způsobuje rozkmitání molekul vody uvnitř vysoušeného zdiva. Pohybem molekul vody vzniká tření a následně teplo, díky němuž se voda začne odpařovat. Tento princip je využíván např. při ohřevu potravin mikrovlnnou troubou. Tento mechanismus je základem rychlosti a účinnosti mikrovlnného vysoušení. Při tom reakce probíhají uvnitř materiálů a minimálně tak ovlivňují okolí.

Touto technologií lze velmi rychle vysušit i silně zavlhlé konstrukce. Jedná se o ideální způsob, jak jednorázově vysušit objekty po povodních, nebo v případě úniku vody z popraskaného vodovodního potrubí. Lze také velmi rychle vysušit novostavby a urychlit tak celý stavební proces. Touto metodou zkrátíme dobu nutnou k vysoušení zdiva oproti běžným metodám z řádů týdnů, nebo měsíců na dny, popř. hodiny. Pomocí mikrovln lze vysoušení provádět do tloušťky zdiva až 1 metr. Mikrovlnným vysoušením nedochází u stavebních materiálů ke změnám základních parametrů a nemá žádný negativní vliv na statiku budov. Pouze u materiálů, které jsou choulostivé na rychlé změny vlhkosti, je třeba vysoušení provádět pozvolnějším způsobem, případně u nich zvolit jinou technologii (např. sálavé panely, nebo kondenzační vysoušeče vzduchu).

Dalším benefitem je likvidace dřevokazných hub a živočichů, plísní a mikroorganismů, kterým se daří ve vlhkém prostředí. Mikrovlnná technologie má na tyto organismy stoprocentní účinek.

Odpařováním vody z vysoušených povrchů dochází ke zvyšování relativní vlhkosti vzduchu v interiéru. Při využití mikrovlnné technologie k vysoušení vlhkého zdiva je vhodné jej kombinovat s kvalitním odvětráním vnitřních prostor, případně s použitím odvlhčovačů vzduchu.

Základním předpokladem pro zahájení vysoušení zdiva mikrovlnnou technologií je odstranění veškerých příčin vlhnutí zdiva, a to jak charakteru lokálního (např. poškozené okapové svody, popraskané vodovodní potrubí), tak také z hlediska plošných poruch (chybějící, porušené nebo dožívající vodorovné a svislé hydroizolace). Mikrovlnné vysušení zdiva je velmi rychlá, ale jednorázová akce. Pokud se nezabrání opětovnému zavlhnutí konstrukce, pak je vysušení zbytečné a vlhkost se znova vrátí.

Oblasti využití mikrovlnného vysoušení:

  • Vysušování objektů po haváriích – popraskané vodovodní potrubí, ucpané okapové svody a další.
  • Vysušování objektů po povodních a jejich rychlé opětovné uvedení do provozu – vyplavené rodinné domy, bytové domy, školy, restaurace, výrobní prostory, objekty občanské vybavenosti a další.
  • Vysušování objektů po likvidaci následků požárů.
  • Vysušování starých objektů, které jsou dlouhodobě zavlhlé a kde byla provedena rekonstrukce a obnoveny izolace. Přirozeným způsobem by vysychání zdiva trvalo i několik let. S využitím mikrovlnné technologie lze tento proces značně urychlit a objekt lze plně využívat hned po rekonstrukci.
  • Vysušování novostaveb – v případě nutnosti urychlení procesu vysychání stavby a dodržení termínu kolaudace, nebo urychlení navazujících stavebních prací.
  • Vysušování dřevěných konstrukcí, které jsou navíc zasaženy dřevomorkou, nebo jinými druhy dřevokazných hub, či živočichů.
  • Likvidace dřevokazného hmyzu, hub, plísní a organismů, kterým se přirozeně daří ve vlhkém prostředí.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka