Řízené větrání budov a sklepů, rekuperace

Větrání budov a sklepů

Řízené větrání budov a sklepů

Větrejte správně, automatický systém se postará o příjemné klima. Vše v tichosti a s minimální údržbou

Na současné stavby jsou kladeny vysoké nároky z hlediska tepelné izolace a také neprůvzdušnosti. Požadavkem investora bývá mít dům co nejtěsnější, aby ušetřil za vytápění. Domy jsou zateplovány polystyrenem, který zdivo uzavírá, podlahy jsou betonové a okna vzduchotěsná. Zároveň jsou budovy vytápěny na vyšší teploty, než bylo zvykem v minulosti a v domácnosti je daleko více zdrojů vlhkosti – vaření, pokojové rostliny, pobyt více osob v menších bytech, koupelna a sprcha, sušení prádla v bytech, akvária a podobně.

Tyto skutečnosti jsou zejména u starších a rekonstruovaných objektů spojeny s výskytem problémů s vyšší vlhkostí vnitřního prostředí, vznikem plísní na stěnách a kondenzací vodních par vlhkosti na chladných místech kolem utěsněných oken, v rozích místností, u podlah a podobně.

Všem těmto jevům se lze s úspěchem bránit pouze pravidelným a svědomitým přirozeným větráním otevřenými okny, případně v objektu instalovat větrací jednotky, které jsou nezávislé na člověku a zajistí zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Systémy řízeného větrání

Pokud chceme proces větrání vnitřních prostor řešit automaticky a nemáme možnost zajistit pravidelné přirozené větrání, nabízí se několik systémů tzv. řízeného větrání. Tyto systémy fungují za pomoci čidel, které vyhodnocují vnitřní a venkovní relativní vlhkost vzduchu, hodnotu rosného bodu v interiéru, případně i hodnotu množství škodlivin obsažených ve vnitřním vzduchu (hlavně CO2).

S pomocí těchto systémů se výrazně zlepší vnitřní podmínky v obytných místnostech, zabrání se kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a výskytu plísní. Nejmodernější systémy fungují ještě na principu zpětného získání tepla z odváděného vzduchu – jedná se o moderní decentralizované větrací jednotky s rekuperací.

Suterénní prostory a sklepy pod úrovní terénu jsou často velmi špatně odvětrávány. Vhodným řešením je systém aktivního odvětrání suterénních prostor. Princip spočívá v použití energeticky úsporné výměny vzduchu pomocí čidlem řízených pomaluběžných ventilátorů bez účasti lidského faktoru.

Decentrální větrací systém se zpětným ziskem tepla – rekuperace

Princip funkce

Decentrální větrací systémy jsou osazovány do obvodových zdí objektu. Skládají se z pravidla z regeneračního tělesa převážně z keramiky a z reverzních ventilátoru. Jsou ovládány pomocí centrálního regulátoru. V každé místnosti je umístěna jedna, popřípadě více větracích jednotek v závislosti na rozloze, a tyto jednotky odvádějí znečištěný vzduch ven z budovy a po uplynutí časového intervalu opět přivádějí čerstvý vzduch do budovy. U tohoto systému není zapotřebí potrubních rozvodů. Údržbu může provádět konečný uživatel sám.

Decentrální větrací systém se skládá ze série spárovaných přístrojů, nebo může být instalován pouze jeden přístroj pro samostatné větrání jedné problematické místnosti. Vestavěné ventilátory na jedné straně zajišťují přívod čerstvého vzduchu a na druhé straně se starají o odtah znečištěného vzduchu. Kvůli této funkci mění každých 70 sekund směr otáček svých lopatek na ventilátoru. Teplo je zachycováno pomocí keramického výměníku a poté je jím ohříván přívodní vzduch. Dokáže zachytit velkou část tepla a tím spoří energii za vytápění.

Nejčastěji se decentrální rekuperační systém skládá ze dvou kusů větracích přístrojů. Tyto přístroje pracují párově proti sobě:

Ventilátor větrací jednotky se točí 70 sekund jedním směrem a odsává přitom vydýchaný vzduch z vnitřního prostoru. Při tomto procesu se nahřívá keramický výměník teplým odpadním vzduchem odváděným z interiéru. Po skončení časového intervalu se změní směr otáček lopatek ventilátoru. Nyní proudí čerstvý vzduch z venkovních prostor dovnitř. Přitom keramický výměník předává nashromážděné teplo tomuto přiváděnému vzduchu. Velká část tepla zůstává zachována.

Možnosti využití

Novostavby

V případě novostaveb je vhodné zakomponovat větrací systém již do stavebního projektu. V průběhu hrubé stavby je nejlepší vyřešit i elektroinstalaci a správné rozmístění větracích jednotek. V případě zděných domů lze usnadnit pozdější instalaci větracího systému použitím předpřipravených stavebních prvků.

Dodatečná instalace

I do stávajících objektů lze tento větrací systém nainstalovat bez nutnosti velkých stavebních zásahů. Jednotlivé větrací jednotky jsou umístěné v obvodových zdech. K jejich pozdější instalaci je tedy zapotřebí vytvořit odpovídající otvor pomocí dnes již běžně dostupného jádrového vrtání a poté propojit jednotlivé větrací jednotky datovým kabely s ovládacím zařízením.

Pro jaké typy budov a prostorů je decentrální větrací systém s rekuperací vhodný

Rodinné domy, bytové domy, kancelářské prostory, hotelové pokoje, penziony, ordinace, domovy pro seniory, ubytovny, školní učebny, školky, jídelny, tělocvičny.

Cena systémů řízeného větrání

individuálně (záleží na dispozicích objektu, celkové náročnosti montáže, požadavcích na využití prostor a zvolené technologii řízeného větrání – ventilátor, soustava ventilátorů, případně rekuperace)

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí
Nezávazná poptávka